תחומי פעילות החברה

פירוט תחומי הפעילות:

 • השגת אישורים מראש בהקשר לפעילות בישראל ובחו"ל מרשות המיסים בישראל ורשויות מס אחרות.
 • תכנון והערכות מס בישראל ובעולם במגמה להקל את נטל המס על הכנסות הנישום.
 • מתן חוות-דעת מקצועיות בהקשר לסוגיות מיסוי בישראל ובחו"ל.
 • סיוע וליווי בדיוני שומות בכל תחומי המס (מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מיסוי בינלאומימס ערך מוסף, ביטוח לאומי וכו').
 • ייעוץ וליווי בהיבטים הפליליים של חוקי המס השונים במס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ, לרבות: הליך גילוי מרצון, הליך כופר וקנסות מנהליים.
 • תכנון היערכויות מס במימוש נכסי הון ומקרקעין כולל חישובי רווח הון, במגמה להקל את נטל המס.
 • ייעוץ לתושבי ישראל בהגירתם לחו"ל ובשובם לישראל בהקשר למכלול דיני המס.
 • תכנון וליווי לשם הקלת נטל המס במימוש אופציות ומניות בידי עובדים ובעלי שליטה בתאגידים בישראל ובחו"ל.
 • תכנון מס והערכתו לקראת ביצוע עסקאות והקמת מיזמים בישראל ובחו"ל, תוך התייחסות לאמנות המס השונות.
 • סקירת דוחות מס של חברות ושותפויות במגמה לבחון פרשנויות ליברליות לדיני המס השונים.
 • ייעוץ בתחומי המס הפנסיוני לתאגידים, בעלי שליטה, יחידים, שותפויות וחברות משפחתיות.
 • מתן ייעוץ מיסויי שוטף ועדכונים שוטפים על בסיס התקשרות קבועה למשרדי עו"ד ורו"ח, וכן לתאגידים להם פעילות נרחבת בישראל ובחו"ל.
 • סיוע, יעוץ וטיפול בקבלת תמריצי מדינה לתאגידים כדוגמת מפעלים מאושרים, מדען ראשי והקרן לעידוד השיווק.
 • ייעוץ וליווי מוסדות הפטורים ממס מהיבט דיני המס השונים, לרבות מיסים עירוניים.
 • ייעוץ בתחום הביטוח לאומי לתאגידים, יחידים ולתושבים היוצאים מישראל והשבים אליה.
 • השתתפות בימי עיון, כנסים והשתלמויות מהנבחרים שבתחום המס.
 • הפקה ומשלוח מבזק מס שבועי אינטרנטי – ללא תמורה, בנושאי חידושי מיסים, פסיקה, חקיקה וכדומה.
 • ייעוץ בתחום מקרקעין – מיסוי חברות ופרטיים, עם התייחסות לעדכונים האחרונים בחוק ההסדרים.
 • ליווי חברות וגופים פרטיים בהתקשרות מול הביטוח הלאומי, כולל תביעת קצבאות ביטוח לאומי.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

סניף חיפה והצפון - מחלקת מיסוי ישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה