מבזק מס שבועי

ביום 28.5.2018 ניתן פסק דינו הקצר של ביהמ"ש העליון בעניין ארקין תקשורת (ע"א 1525/17), ובו נקבע כי אין להוון הוצאות מימון שהוצאו לרכישת השקעה בחברת בת כשבמקביל מתקבלים ממנה דיבידנדים (בינחברתיים - פטורים), אלא יש ליחסן אליהם, ובכך בעצם ההוצאות ירדו לטמיון.
רפורמת המס של טראמפ (המכונה Trump tax cuts) הפתיעה בחקיקה בעלת השפעה מיסוייות מרחיקת לכת (בעניין זה, ראה גם מבזק מס' 731). נדבך מרכזי ברפורמת המס הוא הקלה משמעותית לחברות אמריקאיות: הפחתה דרמטית בשיעור מס החברות, מ- 35% לכדי 21% בלבד! הנהגת פטור ממס חברות בגין דיבידנד המתקבל מחברות זרות.
ביום 23.5.2018 ניתן פסק דינה של ועדת הערר בעניין חברת BVI PIV (ו"ע 57111-05-16). בפסק הדין נדונו שלוש סוגיות: שווי מכירה של דירת מגורים שנמכרה לבנו של מי ששכר את הדירה שנים קודם לכן מהחברה. מע"מ בשווי הרכישה של הדירה בידי החברה בעת רכישתה בידיה בעבר.
בתאריך 28.5.2018 פירסם המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל) חוזר שבו פורטו הכללים לסגירת עיסוק של עובד עצמאי בדיעבד, או לשינוי עיסוק רטרואקטיבי מעובד עצמאי העונה להגדרה לעצמאי שאינו עונה להגדרה, ולהיפך.
ביום 30 במאי 2018 פרסמה החטיבה המקצועית החלטת מיסוי 2775/18 (בהסכם) העוסקת בביטול אופציות במסלול רווח הון באמצעות נאמן, שהבשלתן תלוית אירוע אקזיט. החלטת המיסוי עוסקת בחברה פרטית תושבת ישראל העוסקת במחקר ופיתוח רפואי, שהינה חברה בת של חברה הולנדית. החברה האם הקצתה לעובדי
השבוע פורסמה החלטת מיסוי ראשונה של רשות המיסים בנושא מטבעות קריפטוגרפים, לגבי אופן רישום תקבולים ממתן שירות, המתקבלים באסימונים מבוזרים, שהוביל משרדנו. משרדנו מעניק שירותים וייעוץ ללקוחות רבים בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפים. בשל אופי
ביום 24 במאי 2018 דחה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 11330-03-15) את תביעתה של סגלית פרי (להלן: המבוטחת) לתשלום קצבת ילדים, כי סיבת היעדרותה מהארץ לא נכללה בגדר הכללים שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל).
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה