מבזק מס שבועי

נציבות מס הכנסה פרסמה זה עתה חוזר בעניין חישוב מס נפרד או מאוחד בעניינם של בני זוג, שמי מהם זכאי לפטור לפי סעיף 9(5) לפקודה.
פרויקטים המבוצעים בשיטות ה B.O.T. (בניה תפעול והעברה) וה-P.F.I. (מיזם במימון פרטי), מאופיינים בהענקת זכות שימוש (בד"כ במקרקעין) על-ידי בעל הזכות בנכס (בד"כ המדינה/רשות מקומית)
בהמשך למבזק המס מן השבוע שעבר הננו להפנות את תשומת לבכם, כי סעיף 75ב(ה) מאפשר למוכר מניות בחנ"ז להזדכות מהמס על רווח ההון שנצמח לו, במכירת מניות החנ"ז
בתקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג 2003 ("התקנות") נקבע בין היתר כי ניכוי הפחת למוניטין לא יינתן במקרה של רכישת המוניטין מקרוב (כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה)
פקיד השומה הוציא שומה לפי מיטב השפיטה (03) בסמוך להגשת הדוח השנתי לשנת 2000 (הוגש ביום 31.7.2001). הנישום הגיש השגה על השומה האמורה בתוך שלושים יום מיום הוצאת השומה. האם יכול הנישום "לישון בשקט"
כזכור סעיף 97(א)(1) לפקודה, אשר פטר ממס באופן גורף רווח הון מאג"ח סחירה בבורסה בישראל, צומצם במסגרת הרפורמה כך שהפטור יחול רק לגבי אג"ח סחירה שהונפקה לפני 8.5.2000.
בתקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג 2003 ("התקנות") נקבע בין היתר כי ניכוי הפחת למוניטין לא יינתן במקרה של רכישת המוניטין מקרוב (כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה)
כזכור סעיף 97(א)(1) לפקודה, אשר פטר ממס באופן גורף רווח הון מאג"ח סחירה בבורסה בישראל, צומצם במסגרת הרפורמה כך שהפטור יחול רק לגבי אג"ח סחירה שהונפקה לפני 8.5.2000.
סעיף 75ב(ב)(2) קובע כי במידה ונרכשו אמצעי שליטה במהלך השנה בידי בעל שליטה יחושב חלקו של בעל השליטה ברווחי החנ"ז שלא חולקו, בהתאם לחלקו היחסי ברווחים, לפי תקופת ההחזקה היחסית במהלך השנה.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה