מבזק מס שבועי

המשך למבזק מס מספר 3 מיום 22.12.2002 בו ציינו כי הוסרה מגבלת סכומי ההכנסה בהקשר לזכאות לשיעור מס מופחת של 10% על הכנסות מדמי שכירות למגורים, נציין כי אחד התנאים לזכאות להקלה
בחוק תוכנית הבראת כלכלת ישראל הוחלף סעיף 11 לפקודת מס הכנסה אשר מתוקפו הותקנו תקנות שהקנו הנחות ממס לתושבי יישובים שונים וכן האצת פחת לבעלי מפעלים מסוימים
בחוק תוכנית הבראת כלכלת ישראל, הוסף סעיף 93א' לפקודה, לפיו חברות יחידים אשר הוקמו במגמה להקל את נטל תשלומי הביטוח הלאומי ערב ביטול התקרות פירוקן
בחוק תוכנית הבראת כלכלת ישראל, הוסף סעיף 93א' לפקודה, לפיו חברות יחידים אשר הוקמו במגמה להקל את נטל תשלומי הביטוח הלאומי ערב ביטול התקרות פירוקן
בהוראת הביצוע שבנדון נקבעו מבחנים לסיווגן של חברה או שותפות רשומה העוסקת בבניה, דהיינו איגודים קבלניים, כאיגוד שאינו איגוד מקרקעין כמשמעות מונח זה בחוק מיסוי מקרקעין.
בתחילת ספטמבר השנה ניתן בביהמ"ש המחוזי בחיפה פס"ד עקרוני בהקשר למחילת חוב בידי מקבל הלוואה שלא נפרעה ועיתוי המחילה (פס"ד 1150/01 אביהו
על פי סעיף 102 "החדש", תקופת החסימה בגין אופציות שהוענקו לעובד במסלול "רווח הון" תהא שנתיים מתום שנת ההקצאה.
בימים אלו פורסמה על ידי אגף המכס והמע"מ הוראת פרשנות המפרטת את התנאים לאי חיוב במע"מ של תרומות על ידי עוסקים. הוראת הפרשנות האמורה באה בהמשך ליוזמתו של יו"ר וועדת משנה לענייני מסים ח"כ אהוד רצאבי
בתחילת ספטמבר השנה ניתן בביהמ"ש המחוזי בחיפה פס"ד עקרוני בהקשר למחילת חוב בידי מקבל הלוואה שלא נפרעה ועיתוי המחילה (פס"ד 1150/01 אביהו
בימים אלו פורסמה על ידי אגף המכס והמע"מ הוראת פרשנות המפרטת את התנאים לאי חיוב במע"מ של תרומות על ידי עוסקים. הוראת הפרשנות האמורה באה בהמשך ליוזמתו של יו"ר וועדת משנה לענייני מסים ח"כ אהוד רצאבי
בהמשך למבזקי מס קודמים, ולאור פניות נוספות נתבקשנו להבהיר ולחדד את אופן החישוב ואת תחולת סעיף 75ב' (C.F.C) לגבי תושב ישראל (A)
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה