• בית
  • פרסומים מקצועים

פרסומים מקצועים

31.1.2017
פורסם ב: ירחון חשבים - יוני 2016
מאת: רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה
ביטוח לאומי - תושבות של קטין המוחזק שלא על ידי הוריו
31.1.2017
פורסם ב: ירחון חשבים - יוני 2016
מאת: רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה
פטור והנחה מתשלום דמי ביטוח לעובד לתקופה שלא תעלה על שני חודשי עבודה בשנת מס אחת
31.1.2017
פורסם ב: ירחון חשבים - יוני 2016
מאת: רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה
דרישת המל"ל לשיפוי ממעסיק בגין 12 ימי פגיעה ראשונים ששילם המל"ל לעובדו של המעסיק - בוטלה
31.1.2017
פורסם ב: ירחון חשבים - יוני 2016
מאת: רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ור"ח (משפטן) ישי חיבה
ביטוח לאומי – "עובד לשעה"
31.1.2017
פורסם ב: ירחון חשבים - יוני 2016
מאת: רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה
עבודה חלקית של עובד עצמאי אינה מזכה בדמי תאונה אישית
31.1.2017
פורסם ב: ירחון חשבים - יוני 2016
מאת: רו"ח (משפטן) אייל סנדו ורו"ח עו"ד גדי אלימי
מיסוי תאגידים זרים בגין פעילות המבוצעת באינטרנט
31.1.2017
פורסם ב: ירחון חשבים - יוני 2016
מאת: רו"ח (עו"ד) גדי אלימי ורו"ח (עו"ד) יניב גולדשטיין
אפשרות סיווג דמי ביטוח לאומי כמסי חוץ, הניתנים לזיכוי בארצות הברית כנגד המס הפדראלי
31.1.2017
פורסם ב: ירחון חשבים - יוני 2016
מאת: רו"ח (משפטן) ישי חיבה ורו"ח ענת דואני
גוגל, פייסבוק, אמזון - ישלישו מע"מ לרשות המסים בישראל? תזכיר חוק
31.1.2017
פורסם ב: ירחון חשבים - מאי 2016
מאת: רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) יש חיבה
אף ששכר בני המשפחה שולם בדיעבד והועלה לפני הלידה – בית הדין קבע שמדובר בעובדת שזכאית לדמי לידה
31.1.2017
פורסם ב: ירחון חשבים - אפריל 2016
מאת: רו"ח (עו"ד) גדי אלימי ורו"ח (עו"ד) יניב גולדשטיין
אפשרות סיווג דמי ביטוח לאומי כמסי חוץ, הניתנים לזיכוי בארה"ב כנגד המס הפדראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

סניף חיפה והצפון - מחלקת מיסוי ישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה