גילוי מרצון והסדר נאמנויות

מטרתו של נוהל גילוי מרצון

1.    להפוך כספים ונכסים מוחבאים ובלתי מדווחים ל"כשרים" – גלויים ומדווחים לרשויות.
2.    להסיר את המחדל הפלילי.

רקע

לקוחות רבים "מתעוררים" לפתע ומגלים כי קיים על שמם חשבון בנק בחו"ל, או נאמנות אשר מחזיקה עבורם נכסים בחו"ל. מקור הכספים עשוי להגיע מירושות, מתנות, העברות יזומות לחו"ל ע"י הלקוח (כבטחון ל"יום שחור"), הפניות של הכנסות לחשבון בחו"ל וכו'.

בנוסף לבעיות של גניבות מידע מגופים פיננסיים ומכירתן לרשויות מס בעולם, רשויות המס בעולם משתפות פעולה באופן צמוד, מקיימות מפגשים ובעתיד תחלפנה ביניהן מידע באופן אוטומטי.

רשויות המס מאפשרות מפעם לפעם הסדרי גילוי מרצון, האחרון שבהם, יצא ביום 7.9.2014 והוא מאפשר הגשת פנייה לרשות המיסים באופן אנונימי!

מהו נוהל גילוי מרצון החדש משנת 2014?
מה אומרת הוראת השעה משנת 2014? לחץ כאן

הנוהל הקודם אשר פורסם ביום 15.11.2011 אפשר הגשת פנייה באופן אנונימי ואף אפשר ביטול של קנסות, ריביות וחלק מהפרשי ההצמדה על המס – נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל לתקופה שבין 15.11.2011 ועד 30.6.2012 וכן נוהל גילוי מרצון הוראת השעה – הארכת מועד והבהרה.

הבעיה

כספים ונכסים בלתי מדווחים בחו"ל אשר מצמיחים הכנסות (כגון: ריבית, דיבידנד, דמי שכירות), מהווים עבירה פלילית ואזרחית. במידה ומידע על נכסים כאמור יגיע לידי רשויות המס – כתב אישום פלילי עשוי להיות מוגש כנגד הבעלים ובצדו תשלום מס וקנסות רבים.

סכנה – עשויים להגיע אליך בהפתעה!

  • בעבר, חשבון בנק סודי בשוויץ היה "סוד מדינה". כיום אנו בעולם שבו שוויץ העבירה, מעבירה ותעביר פרטים על בעלי חשבונות!
  • שוויץ הצטרפה לאמנה רב לאומית והודיעה על כוונתה להעביר מידע באופן אוטומטי לגבי אזרחים זרים אשר מפיקים הכנסות בתחומה.
  • גניבת מידע ע"י עובדים של בנקים וגופים פיננסים אחרים גם הפך ל"מכת מדינה" ומהווה מקור בלתי אמצעי לרשויות מס בעולם.

באילו אמצעים אוספת רשות המיסים מידע אודותיך? לחץ כאן

אופן הטיפול

משרדנו פיתח שיטת טיפול ייחודית במטרה להסדיר מול רשויות המיסים לקוח אשר יש לו נכסים בלתי מדווחים. הנכסים עשויים להיות על שם הלקוח, על שם אחר או על שם נאמנות. במסגרת הטיפול, ירוכזו העובדות ותימסר הערכת מס לתשלום לפני הפנייה הפורמאלית לרשות המיסים.

רוצה להגיש בקשה אנונימית? לחץ כאן

במשרדנו מיטב המומחים, יוצאי רשות המיסים, אשר טיפלו במאות מקרים בשנים האחרונות והם יצרו קשר עם רשות המסים וינהלו את המו"מ המטרה להשיג חסינות מפני נקיטת הליכים פליליים ובמקביל – להגיע להסכם אשר במסגרתו ישולם מס נמוך ככל שניתן במסגרת החוק.

למידע מפורט בנושא נוהל גילוי מרצון:

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

סניף חיפה והצפון - מחלקת מיסוי ישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה