מבזקי מס

ביטוח לאומי

ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 44865-06-16) דחה ביום 26 בפברואר 2018 את תביעתו של דותן בורנשטיין (להלן: "המבוטח") לתשלום תגמולי מילואים בהתאם לשכרו המדווח, ונקבע כי התגמול ישולם בהתאם לתגמול המזערי בחוק.
ביום 1.1.2018 נכנס לתוקף תיקון לחוק הביטוח הלאומי לגבי אוכלוסיית בעלי האשרות מסוג א/1, א/2, א/4 (הנלווה לבעל אשרה א/2) ו-א/5, לפיו ניתן להקדים את מועד קביעת תושבותם, כפי שיפורט להלן.
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 50486-04-17) דחה ביום 6 בפברואר 2018 את תביעתו של אלברט הרוש (להלן: "המבוטח") לתשלום דמי אבטלה מאחר ולא צבר תקופת אכשרה. ביה"ד קבע כי התשלומים ששולמו לו מקרן פנסיה לתקופה של שנתיים עקב אי כושר עבודה
ביום 9 בפברואר 2018 דחה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 47964-06-16) את תביעתה של סול זיתוני (להלן: "המבוטחת") לקבלת קצבת אזרח ותיק (זקנה) מהטעם שביום בו הוגשה התביעה למוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") המבוטחת לא היתה תושבת ישראל.
ביום 1.6.2017 נכנסה לתוקף אמנה חדשה לביטחון סוציאלי בין ישראל לממלכת בלגיה. האמנה החדשה, רחבה הרבה יותר מהאמנה המצומצמת הישנה שנחתמה בשנת 1973.
ביום 28.1.2018 דחה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 69967-09-16) את תביעתו של נועם הוכהויזר (להלן: "המבוטח") לביטול חיובי דמי ביטוח שהוטלו עליו ב"תואנה" כי נחשב כל העת כתושב ישראל, זאת לאחר שביה"ד קבע כי המבוטח לא הרים את הנטל להוכיח כי העתיק את מרכז חייו מישראל לארצות הברית.
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 26976-10-15) דחה ביום 3.1.2018 את תביעתו של פלוני (להלן: "המבוטח") וקבע כי קצבה בגין אובדן כושר עבודה מקרן פנסיה אינה הכנסת עבודה ויש לנכותה מתוספת התלויים בקצבת הנכות הכללית.
ביה"ד הארצי לעבודה (עב"ל 16519-11-15) דחה ביום 26 בדצמבר 2017 את ערעורה של רחל ברוך קונפינו (להלן: "המבוטחת") לשינוי מעמד רטרואקטיבי מ"עובדת עצמאית" למי ש"אינה עונה להגדרת עובד עצמאי".
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 18113-11-14) קיבל ביום 11 בדצמבר 2017 את תביעתה של זיוה שגיא (להלן: "המבוטחת") לתשלום תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק (זקנה) ל-19 שנים אחורנית, בשל טעות הנובעת מחוסר ברישומים במוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל").
ביום 14 בדצמבר 2017 דחה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 60947-06-15) את תביעתה של יעל פלאט (להלן: "המבוטחת"). ביה"ד קבע כי אין אפשרות להביא בחשבון את חודש הלידה בתביעה לדמי לידה וקבע את התנאים שבהם המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") רשאי
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה