מבזקי מס

ביטוח לאומי

ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 17551-07-16) דחה ביום 18 בנובמבר 2018 את תביעתו של רונן גבאי (להלן: המבוטח) לביטול החלטת המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל) בה נקבע שמעמדו כעובד החברה שונה לעובד עצמאי, וחוב החברה בגין העסקתו בה יוחס ישירות אליו.
ביום 20 בנובמבר 2018 קיבל ביה"ד הארצי לעבודה (עב"ל 1293-12-15) את ערעורו של פלוני (להלן: המבוטח) ונקבע שבנסיבות המקרה אין לראות בו תושב ישראל, חרף העובדה שאשתו וילדיו הם תושבי ישראל ומתגוררים בישראל (הקביעה ניתנה לחלק מהשנים הנדונות בלבד).
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 32735-06-16) קיבל ביום 06/11/2018 את תביעתה של לולו חדד (להלן: "המבוטחת") לתשלום גמלת תלויים, לאחר שבעלה המנוח (להלן: "המנוח") נפטר במהלך הליכה שגרתית שלא בזמן העבודה. זאת, כיוון שהוכח הקשר הסיבתי בין האירוע לבין אוטם שריר הלב שממנו נפטר המנוח.
בחוקי ההסדרים לשנים 2017 ו-2018 תוקנו הכללים לחישוב תוספת הוותק בקצבת אזרח ותיק (זקנה). מי שזכאי לקבל קצבת אזרח ותיק ולא צבר את מלוא תקופות הביטוח, כמפורט להלן, יהיה זכאי לתוספת לקצבת אזרח ותיק בשנת 2019 בשיעור של עד 8% מהקצבה שלו.
בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2019 נעשה תיקון בחוק הסיעוד שמטרתו להרחיב, לשפר ולייעל את שירותי הסיעוד לקשישים הסיעודיים, שיישומו מ- 1.11.2018 ועד 1.1.2021, בשלוש פעימות. בחודש נובמבר 2018 הופק ע"י המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל) חוזר שמפרט את השינויים. החוזר הוא בעיקרו טכני עם פרטים רבים, ואנו נביא את עיקריו האקדמיים:
בית הדין האזורי לעבודה (ב"ל 18129-08-16) קיבל ביום 19.9.2018 את תביעתה של ריקי כהן (להלן: "המבוטחת") וקבע כי בתאונת עבודה שאירעה 3 ימים לאחר ששבה מחופשת הלידה, יובאו בחשבון לעניין דמי הפגיעה גם פרמיות ששולמו למבוטחת טרם שמירת ההיריון והלידה.
ביום 10 באוקטובר 2018 דחה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 2208-06-17) תביעה של בני זוג שעלו מגאורגיה בשנת 2012 (להלן:" המבוטחים"), להכיר בהם כתושבי ישראל, מאחר ולא נמצאה הצדקה לטיפול הרפואי הממושך בחו"ל של הבעל, כטענתם.
ביום 4.9.2018 ניתן פס"ד של ביה"ד הארצי לעבודה בעניין שירזי אליס (להלן: המבוטחת) (עב"ל 41408-11-15). מדובר בערעור של המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל) על קביעת ביה"ד האזורי - שהעניק זכאות לקצבת זקנה מלאה ומיידית למבוטחת עם הגיעה לגיל פרישה (62), אף שלא צברה תקופת אכשרה כלל, זאת עקב קבלת קצבת נכות כללית, במשך ימים ספורים עובר ליום ההגעה לגיל הפרישה.
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 31940-06-17) פסק ביום 17 בספטמבר 2018 בתביעתו של ח.ב. (להלן: "המבוטח") בשאלה האם עדכון הגמלה יהיה על פי השומה המוגדלת או לפי ההכנסה ששימשה לתשלום מקדמות טרם הפגיעה.
ביום 23.8.2018 דחה ביה"ד האזורי לעבודה את תביעתו של חנן גרין (להלן: "המבוטח") (ב"ל 8796-09-17) לקבלת החזרי דמי ביטוח מהמוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") תוך שנדחו כל טענותיו לרבות שכל הכנסותיו פטורות מדמי ביטוח.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה