מבזקי מס

ביטוח לאומי

במהלך חודש נובמבר 2017 שלח המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") הודעות לקבלני בנייה בדבר החובה לדווח למל"ל על העסקת קבלן משנה, שאם לא כן המל"ל יראה אותם כאילו הם המעסיקים של עובדי קבלן המשנה, הן לעניין תשלום דמי הביטוח והן לעניין הסנקציות שבסעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי.
תורת ה"מיקרוטראומה" היא פיקציה משפטית יציר הפסיקה, שהיא המפלט האחרון להכרה בפגיעה כפגיעה בעבודה כאשר אין אפשרות להצביע על תאונה או על מחלת מקצוע. שיטת הרשימה הסגורה של מחלות המקצוע (ראו להלן) עוררה קושי ויצרה עיוות ואי צדק למבוטחים שלקו במחלה שהעבודה גרמה באופן משמעותי
ביום 21.11.2017 דחה ביה"ד הארצי לעבודה (עב"ל 51290-05-16) את תביעתו של ש.ש. (להלן: "המבוטח") וקבע שההכנסה ששמשה בסיס לתשלום מקדמות טרם התאונה תשמש בסיס לתשלום דמי הפגיעה וקצבת הנכות מעבודה.
ביום 12 בנובמבר 2017 דחה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 24829-07-15) את תביעתה של נעמה בן שלמה (להלן: "המבוטחת") וקבע כי דמי ביטוח שנוכו מהכנסותיה כמדריכת חוגי ריקודים חושבו כדין בסיווג כעובדת שכירה, בהתאם למחזור הכנסותיה במתנ"ס.
ביום 18.10.2017 קיבל ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 33832-02-14) את תביעתה של סמדר אהרון נוחם (להלן: "המבוטחת") כנגד המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל"), ופסק כי אי תשלום קצבת ילדים במשך 11 שנים בחושבו כי הילדים שהו בחו"ל, אף ששהו למעשה בישראל, מהווה רשלנות שלו ועליו לשלם את הקצבה לכל התקופה אחורנית.
ביום 2.11.2017 דחה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 1002-07-15) את תביעתה של תמר שפריר המר (להלן: "המבוטחת") לתשלום דמי לידה, בטענה כי לא מתקיימים התנאים בחוק המזכים אותה בדמי לידה.
ביום 24.10.2017 קבע ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 6445-01-16) כי ההכנסות שקיבל עודד קרבס (להלן: "המבוטח") במסגרת עבודתו כשכיר בחו"ל אצל מעסיק זר בחו"ל יש לראותן כהכנסה שאינה מעבודה לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן: "דמי ביטוח").
ביום 22 באוקטובר 2017 דחה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 48290-03-15) את תביעתו של משה ונונו (להלן: "המבוטח") וקבע כי הקצבה שמשולמת לו לפי סעיף 15(2) לחוק שירות המדינה (גמלאות) (להלן: "חוק הגמלאות") היא קצבת פרישה לעניין סעיף 175 לחוק הביטוח הלאומי (להלן: "החוק"), ויש לנכות את סכומה מדמי האבטלה.
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 42364-10-15) דחה ביום 11 באוקטובר 2017 את תביעתה של לילך אברמוב (להלן: "המבוטחת") להכרה בתאונה שעברה כתאונת עבודה בטענה כי ביצוע בדיקות סקר רפואיות אינו פעילות נלווית לעבודה.
ביום 28.9.2017 דחה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 36522-02-16) את תביעתה של נטלי קלמן (להלן: "המבוטחת") לתשלום קצבת אזרח ותיק (זקנה) מעבר לשנה אחורנית, חרף העובדה כי המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") מעולם לא שלח לה מכתב המיידע אותה בעניין זכאותה לקצבה.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה