מבזקי מס

ביטוח לאומי

ביום 28.1.2018 דחה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 69967-09-16) את תביעתו של נועם הוכהויזר (להלן: "המבוטח") לביטול חיובי דמי ביטוח שהוטלו עליו ב"תואנה" כי נחשב כל העת כתושב ישראל, זאת לאחר שביה"ד קבע כי המבוטח לא הרים את הנטל להוכיח כי העתיק את מרכז חייו מישראל לארצות הברית.
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 26976-10-15) דחה ביום 3.1.2018 את תביעתו של פלוני (להלן: "המבוטח") וקבע כי קצבה בגין אובדן כושר עבודה מקרן פנסיה אינה הכנסת עבודה ויש לנכותה מתוספת התלויים בקצבת הנכות הכללית.
ביה"ד הארצי לעבודה (עב"ל 16519-11-15) דחה ביום 26 בדצמבר 2017 את ערעורה של רחל ברוך קונפינו (להלן: "המבוטחת") לשינוי מעמד רטרואקטיבי מ"עובדת עצמאית" למי ש"אינה עונה להגדרת עובד עצמאי".
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 18113-11-14) קיבל ביום 11 בדצמבר 2017 את תביעתה של זיוה שגיא (להלן: "המבוטחת") לתשלום תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק (זקנה) ל-19 שנים אחורנית, בשל טעות הנובעת מחוסר ברישומים במוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל").
ביום 14 בדצמבר 2017 דחה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 60947-06-15) את תביעתה של יעל פלאט (להלן: "המבוטחת"). ביה"ד קבע כי אין אפשרות להביא בחשבון את חודש הלידה בתביעה לדמי לידה וקבע את התנאים שבהם המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") רשאי
ביה"ד הארצי לעבודה (עב"ל 23629-06-16) דחה ביום 10 בדצמבר 2017 את תביעתה של רונית אזולאי (להלן: "המבוטחת") לתשלום גמלה לשמירת היריון ודמי לידה מאחר ודמי הביטוח שולמו רק לאחר הלידה. ביה"ד דחה גם את תביעתה להענקה מטעמי צדק כיוון שלא נבצר ממנה לשלם את דמי הביטוח.
ביום 29.11.2017 דחה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 27484-09-16) את תביעתה של יהודית פישר (להלן: "המבוטחת") לתשלום דמי אבטלה מיד לאחר פרישתה לגמלאות, וקבע כי בדין דחה המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") את תחילת תשלום הגמלה ב - 90 יום.
במהלך חודש נובמבר 2017 שלח המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") הודעות לקבלני בנייה בדבר החובה לדווח למל"ל על העסקת קבלן משנה, שאם לא כן המל"ל יראה אותם כאילו הם המעסיקים של עובדי קבלן המשנה, הן לעניין תשלום דמי הביטוח והן לעניין הסנקציות שבסעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי.
תורת ה"מיקרוטראומה" היא פיקציה משפטית יציר הפסיקה, שהיא המפלט האחרון להכרה בפגיעה כפגיעה בעבודה כאשר אין אפשרות להצביע על תאונה או על מחלת מקצוע. שיטת הרשימה הסגורה של מחלות המקצוע (ראו להלן) עוררה קושי ויצרה עיוות ואי צדק למבוטחים שלקו במחלה שהעבודה גרמה באופן משמעותי
ביום 21.11.2017 דחה ביה"ד הארצי לעבודה (עב"ל 51290-05-16) את תביעתו של ש.ש. (להלן: "המבוטח") וקבע שההכנסה ששמשה בסיס לתשלום מקדמות טרם התאונה תשמש בסיס לתשלום דמי הפגיעה וקצבת הנכות מעבודה.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה