מבזקי מס

ביטוח לאומי

בתאריך 15.10.2007 פורסמה הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 2008. בחוק מוצעים מספר תיקוני חקיקה משמעותיים, בין היתר, בתחום המיסוי בכלל
בהמשך לפרסומים במבזקי המס הקודמים בעניין כופר כסף וקנס מנהלי, נסקור ונפרט במאמר זה את העבירות שניתן להמירן בכופר ואת העבירות שנכנסות בשערי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו - 1985 (להלן: החוק).
מחלוקת רבת שנים בעניין סיווגו של הרווח הנובע ממימוש אופציות המוענקות לעובדים ובעניין עיתוי ההכרה בהכנסה בגין אותן אופציות קיבלה בעת האחרונה תפנית, והפעם בראי הביטוח הלאומי מטעמו של בית הדין האזורי לעבודה
מחלוקת רבת שנים בעניין סיווגו של הרווח הנובע ממימוש אופציות המוענקות לעובדים ובעניין עיתוי ההכרה בהכנסה בגין אותן אופציות קיבלה בעת האחרונה תפנית, והפעם בראי הביטוח הלאומי מטעמו של בית הדין האזורי לעבודה
סעיף 98(ג) בחוק מסמ"ק היווה את העבירה המטריאלית עד לתיקון 52 לחוק. הסעיף קובע, כי "מי שמסר הצהרה, ידיעה או הודעה ביודעין שאינה נכונה, דינו מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין
אי מילוי חובת הדיווח ע"י צד לעסקה סעיף 73(א) לחוק קובע חובת דיווח למוכר זכות במקרקעין;סעיף 73(ב) לחוק קובע חובת דיווח לעושה פעולה באיגוד מקרקעין;
אי מילוי חובת הדיווח ע"י צד לעסקה סעיף 73(א) לחוק קובע חובת דיווח למוכר זכות במקרקעין;סעיף 73(ב) לחוק קובע חובת דיווח לעושה פעולה באיגוד מקרקעין;
סעיף 24 לחוק העונשין מגדיר עבירות: "חטא" - עבירה שעונשה המקסימאלי 3 חודשי מאסר. "עוון" - עבירה שעונשה בין 3 חודשי מאסר עד ל- 3 שנות מאסר. "פשע" - עבירה שעונשה מעל ל- 3 שנות מאסר
בהמשך למבזק מס מספר 208 מובאת להלן הרחבה בעניין היבטי "החקירה האזרחית" בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: החוק). טול מקרה לפיו, לא' יש מגרש עליו החל לבנות בית מגורים (להלן: "השלד").
בהמשך למבזק מס מספר 208 מובאת להלן הרחבה בעניין היבטי "החקירה האזרחית" בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: החוק). טול מקרה לפיו, לא' יש מגרש עליו החל לבנות בית מגורים (להלן: "השלד").
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה