מבזקי מס

ביטוח לאומי

במבזק מס מספר 197 תארנו את האחריות החלה על המעסיק לשלם שכר מינימום ולדווח עליו בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 (להלן: חוק שכר מינימום), וכן את ההשלכות הפליליות בגין אי עמידה בדרישות החוק.
שכרו של עובד שכיר משולם על בסיס חודשי. לעיתים, משתלמות לעובד תוספות שכר חד פעמיות, כגון: בונוס, ביגוד, הבראה, משכורת 13 וכדומה. במקרים אחרים, בדרך כלל בעקבות הסכמי שכר, מקבל העובד הפרשי שכר בעבור תקופות קודמות.
חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן: חוק שכר מינימום), ותקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987, קובעים כי לכל עובד שכיר מגיע שכר, שאינו נמוך משכר מינימום. שכר המינימום יכול להיות מחושב לפי שעה, יום או חודש, משרה מלאה או משרה חלקית
בעקבות דרישת המוסד לביטוח לאומי מהמעסיקים החל ב- 1.1.07 למלא את פרטי בעלי השליטה והעובדים (עד 5 בעלי שליטה ועובדים) בטופס 102 החדש, אגף הגביה ממעסיקים בבט"ל פרסם איגרת בעיתונות
השבוע פורסם בעיתונות כי המוסד לביטוח לאומי עומד להוציא הנחיות חדשות בנוגע לאופן הדיווח של עסקים, כך שהחל מ-1.1.2007 יידרש פירוט חודשי מלא של הכנסות בעלי השליטה וכי עסקים קטנים בהם מועסקים עד 5 עובדים
השבוע פורסם בעיתונות כי המוסד לביטוח לאומי עומד להוציא הנחיות חדשות בנוגע לאופן הדיווח של עסקים, כך שהחל מ-1.1.2007 יידרש פירוט חודשי מלא של הכנסות בעלי השליטה וכי עסקים קטנים בהם מועסקים עד 5 עובדים
כידוע תקנות 14 ו-15 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות), קובעות כי תוטל על הכנסות "פסיביות" חבות בדמי ביטוח לאומי אך ורק אם הינן עולות על ההכנסות משכר או מעסק
כידוע תקנות 14 ו-15 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות), קובעות כי תוטל על הכנסות "פסיביות" חבות בדמי ביטוח לאומי אך ורק אם הינן עולות על ההכנסות משכר או מעסק
פרק חמישי 3 לחוק מיסוי מקרקעין, סעיפים 49י"א עד 49י"ח דנים בחילוף זכויות במקרקעין. סעיף 49י"ב דן בפטור ממס בחילוף זכויות בדירות מגורים. סעיף 49ט"ז קובע כי במכירת הזכות החלופית בדירת מגורים
מן המפורסמות הוא כי הכנסתה החייבת של חברה משפחתית אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי כל עוד לא חולקה כדיבידנד לבעלי המניות (ראה לעניין זה פס"ד וייס).
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה