מבזקי מס

ביטוח לאומי

כידוע תקנות 14 ו-15 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות), קובעות כי תוטל על הכנסות "פסיביות" חבות בדמי ביטוח לאומי אך ורק אם הינן עולות על ההכנסות משכר או מעסק
כידוע תקנות 14 ו-15 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות), קובעות כי תוטל על הכנסות "פסיביות" חבות בדמי ביטוח לאומי אך ורק אם הינן עולות על ההכנסות משכר או מעסק
פרק חמישי 3 לחוק מיסוי מקרקעין, סעיפים 49י"א עד 49י"ח דנים בחילוף זכויות במקרקעין. סעיף 49י"ב דן בפטור ממס בחילוף זכויות בדירות מגורים. סעיף 49ט"ז קובע כי במכירת הזכות החלופית בדירת מגורים
מן המפורסמות הוא כי הכנסתה החייבת של חברה משפחתית אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי כל עוד לא חולקה כדיבידנד לבעלי המניות (ראה לעניין זה פס"ד וייס).
בהתאם לחוות דעת של הלשכה המשפטית במוסד לביטוח לאומי נתקבלה החלטה פורמאלית, במסגרת חוזר כללי של המוסד לביטוח לאומי
חבות במס הכנסה במבזק מס מספר 77 מיום 4.8.2004 עדכנו כי תקרת שכר הדירה למגורים לצורך חישוב הפטור תיוותר במהלך שנת 2004 בסך של 7,390 שקלים חדשים לחודש.
ביום 28.6.2004 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בעניין תביעתו של פלוני, אשר איננו מתגורר במדינת ישראל, לשלם לו קצבת זקנה
ביום 28.6.2004 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בעניין תביעתו של פלוני, אשר איננו מתגורר במדינת ישראל, לשלם לו קצבת זקנה
בהמשך לאמור בנושא חבות בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות פסיביות בשוק ההון, ממבזק המס האחרון (מבזק מס מספר 69), בו ציינו כי קיימת "סכנה" לחבות בדמי ביטוח לאומי על הכנסות כאמור
מודעות ציבור הנישומים/המבוטחים לעניין דמי הביטוח לאומי לאור ביטול "התקרות" ואף לאחר השבת תקרת ההכנסה החייבת בדמי בטוח לאומי על כנה (כ- 35,000 ₪ לחודש) גדלה
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה