מבזקי מס

מיסוי בינלאומי

מתי ניתן להעביר כספים לחו"ל ללא מס ובלי אישור פקיד השומה? בספטמבר 2017 פרסמה רשות המסים מסלול ירוק להעברת כספים לחו"ל, תוך מתן הנחייה לבנקים על מתן פטור מניכוי מס במקור בהצהרת המשלם בלבד, ללא צורך בפנייה לפקיד השומה. ככלל, מדובר
- 17 בינואר 2018 פורסם תיקון 245 לפקודה, במסגרתו תוקן סעיף 64 הדן בחברת בית, כאשר יום התחילה הינו 1/1/2018 (להרחבה בדבר השינויים שחלו בדין חברת בית בחוק החדש ביחס לחברת בית בנוסח הקודם ראה מבזקים מס' 695 ו- 720).
במסגרת מבזק מס מספר 712 של משרדנו הודענו כי רשות המיסים פירסמה ביום 13.12.2017 נוהל גילוי מרצון חדש - הוראת שעה לשנים 2018-2019 (להלן - הנוהל החדש). ביום 13.2.2018 פרסמה הרשות הוראת ביצוע מס
כידוע, קיימים בעלי הון רבים המעוניינים להפנות את הונם הפנוי לטובת השקעות בחברות ישראליות בתחומים מגוונים, ובעניינינו - בתחום ההיי-טק הישראלי המהווה את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים, הנהנה אף מעידודה של המדינה במגוון דרכים, למשל מתן מענקים, חקיקת "חוק האנג'לים" ותיקונו לאחרונה, ועוד.
בשבוע שעבר פרסמנו את חלקו הראשון של המבזק בעניין יהודה תלמי (ע"מ 24557-02-15), אשר התמקד בנושאי מועד קביעת התושבות ובנושאים הקשורים לאופן ניהול ההליך באותו מקרה. מבזק זה יעסוק בסוגיה המרכזית בה דן פסק הדין - אופן פיצול הכנסה מעורבת של עולה חדש או תושב
ביום 21.1.2018 פורסם פסק הדין העניין יהודה תלמי (ע"מ 24557-02-15) העוסק בעיקר בסוגיית בירור החלק החייב במס בישראל בהכנסה מעורבת שמפיק עולה חדש או תושב חוזר ותיק ("יחיד מוטב").
במסגרת רשימת העמדות החייבות בדיווח שפורסמה על-ידי רשות המיסים לשנת המס 2017, נוספה עמדה מס' 45/2017, שעניינה מכירת מניות של חברה זרה על-ידי עולה חדש/תושב חוזר ותיק (להלן - "יחיד מוטב"), אשר מחזיקה במועד המכירה, במישרין או בעקיפין, בנכס ישראלי, המהווה את עיקר שוויה, בהתאם לסעיף 89(ב)(3) לפקודה.
כידוע, במסגרת תיקון 223 לפקודת מס הכנסה בתוקף משנת 2016, נקבע כי מי שטוען לתושבות חוץ בשנה מסוימת אך מקיים את חזקת הימים שבהגדרת "תושב ישראל" באותה שנה (קרי- שוהה בשנת המס 183 ימים או יותר; או שוהה בשנת המס 30 ימים או יותר וכן בשנת המס
במסגרת הוראות סע' 131ה לפקודה הקובע את חובתו של אדם לדווח במסגרת דוחותיו אם נקט ב"עמדה חייבת בדיווח", שילבה רשות המיסים את עמדה 50/2017 שכותרתה "יישום ההסדר שנקבע בחוזר מס הכנסה 5/2004 לצורך זיכוי ממס זר בלבד" (להלן: "העמדה").
המושג "מטבעות דיגיטליים" מזוהה עם ה"מטבע" המפורסם "ביטקוין", וזאת לאור הפרסום הרב שנלווה למטבע זה ולעלייה המסחררת במחירו מכאלף דולרים בתחילת 2017 ועד לכ- 14 אלף דולר בסוף שנת 2017. כפי שיוצג בתמצית במאמר זה, התחום המכונה "מטבעות דיגיטליים" והטכנולוגיות העומדות בבסיס המטבעות האלו הוא רחב, עמוק ומרתק הרבה מעבר למחיר כזה או אחר של הביטקוין. השלכות מס על רבים ממי שלוקחים חלק בתעשייה זו יועלו כנקודות למחשבה, תוך ניתוח ראשוני, אשר סביר להניח כי בעתיד ינותחו לעומק ע"י בתי משפט בישראל ובמדינות אחרות.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה