מבזקי מס

מיסוי בינלאומי

כידוע, קיימים בעלי הון רבים המעוניינים להפנות את הונם הפנוי לטובת השקעות בחברות ישראליות בתחומים מגוונים, ובעניינינו - בתחום ההיי-טק הישראלי המהווה את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים, הנהנה אף מעידודה של המדינה במגוון דרכים, למשל מתן מענקים, חקיקת "חוק האנג'לים" ותיקונו לאחרונה, ועוד.
בשבוע שעבר פרסמנו את חלקו הראשון של המבזק בעניין יהודה תלמי (ע"מ 24557-02-15), אשר התמקד בנושאי מועד קביעת התושבות ובנושאים הקשורים לאופן ניהול ההליך באותו מקרה. מבזק זה יעסוק בסוגיה המרכזית בה דן פסק הדין - אופן פיצול הכנסה מעורבת של עולה חדש או תושב
ביום 21.1.2018 פורסם פסק הדין העניין יהודה תלמי (ע"מ 24557-02-15) העוסק בעיקר בסוגיית בירור החלק החייב במס בישראל בהכנסה מעורבת שמפיק עולה חדש או תושב חוזר ותיק ("יחיד מוטב").
במסגרת רשימת העמדות החייבות בדיווח שפורסמה על-ידי רשות המיסים לשנת המס 2017, נוספה עמדה מס' 45/2017, שעניינה מכירת מניות של חברה זרה על-ידי עולה חדש/תושב חוזר ותיק (להלן - "יחיד מוטב"), אשר מחזיקה במועד המכירה, במישרין או בעקיפין, בנכס ישראלי, המהווה את עיקר שוויה, בהתאם לסעיף 89(ב)(3) לפקודה.
כידוע, במסגרת תיקון 223 לפקודת מס הכנסה בתוקף משנת 2016, נקבע כי מי שטוען לתושבות חוץ בשנה מסוימת אך מקיים את חזקת הימים שבהגדרת "תושב ישראל" באותה שנה (קרי- שוהה בשנת המס 183 ימים או יותר; או שוהה בשנת המס 30 ימים או יותר וכן בשנת המס
במסגרת הוראות סע' 131ה לפקודה הקובע את חובתו של אדם לדווח במסגרת דוחותיו אם נקט ב"עמדה חייבת בדיווח", שילבה רשות המיסים את עמדה 50/2017 שכותרתה "יישום ההסדר שנקבע בחוזר מס הכנסה 5/2004 לצורך זיכוי ממס זר בלבד" (להלן: "העמדה").
המושג "מטבעות דיגיטליים" מזוהה עם ה"מטבע" המפורסם "ביטקוין", וזאת לאור הפרסום הרב שנלווה למטבע זה ולעלייה המסחררת במחירו מכאלף דולרים בתחילת 2017 ועד לכ- 14 אלף דולר בסוף שנת 2017. כפי שיוצג בתמצית במאמר זה, התחום המכונה "מטבעות דיגיטליים" והטכנולוגיות העומדות בבסיס המטבעות האלו הוא רחב, עמוק ומרתק הרבה מעבר למחיר כזה או אחר של הביטקוין. השלכות מס על רבים ממי שלוקחים חלק בתעשייה זו יועלו כנקודות למחשבה, תוך ניתוח ראשוני, אשר סביר להניח כי בעתיד ינותחו לעומק ע"י בתי משפט בישראל ובמדינות אחרות.
סעיף 131ה בפקודת מס הכנסה קובע את חובתו של אדם לפרט בדוח השנתי, אם נקט ב"עמדה חייבת בדיווח". (ראו מבזקי מס מספר 668 ו-622) המתייחסים לנושא עמדות חייבות בדיווח) במסגרת העמדות האמורות שילבה רשות המיסים ממש לפני תום שנת 2017 את עמדה שמספרה - 32/2017 "מיסוי מטבעות וירטואליים".
בחודש שעבר פורסמה החלטת מיסוי מספר 2519/17 בעניין מועד ניתוק תושבות ישראלית לעובדים היוצאים לעבוד באחת מחברות הקבוצה בחו"ל ("עובדי רילוקיישן"), החלטה המסדירה את התנאים לקביעת מועד ניתוק תושבות במקרים שונים, את הסדר המס החל ואת כל הפרוצדורה הכרוכה בכך. החלטה זו מחליפה למעשה את החלטת מיסוי מספר 5237/14 שעסקה בנושא דומה. החלטת המיסוי מתפרסת על פני 12 עמודים ומטבע הדברים, נעסוק בנושאים בודדים העולים מתוך ההחלטה.
לפני כחודשיים פורסמה החלטת מיסוי 6830/17 (להלן: "ההחלטה"), שעניינה קביעת תנאים אשר בהתקיימם יהיה יחיד זכאי לקבלת אישור בדבר היותו תושב ישראל ("אישור תושבות"). ההחלטה מבטלת ומחליפה את הוראות סעיף 2 להחלטת מיסוי 9857/12 (ראו מבזקנו מס' 476). כלומר, ההחלטה משנה את התנאים לקבלת אישור תושבות מפקיד השומה.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה