מבזקי מס

מיסוי מקרקעין

ביום 26.12.2017 ניתן פס"ד של ועדת הערר בעניין עמותת מדורגי הנחל. עניינו של הפסק: האם יש לראות ביחידי העמותה כרוכשי דירות מוגמרות, כמצוות החוק בעניין "קבוצת רכישה", או שמא כתוואי החוזי בפועל - כרוכשי קרקע, ומזמיני שרותי בניה לבניית דירות.
ביום 21.12.2017 ניתן פס"ד של וועדת הערר בעניין איירפורט סיטי (ו"ע 19416-10-15), (להלן - העוררת). עיקר הדיון נסב בשאלה, האם רכישת יתרת זכויות חכירה במקרקעין, ומימוש אופציה להארכת תקופת החכירה (אופציה שהייתה ברשות המוכר), חייבת במס רכישה רק בגין התשלום למוכר או גם בגין שווי עסקת האופציה (שאכן מומשה).
ביום 14.12.2017 התקבל פה אחד פסק דינו של ביהמ"ש העליון בארבעה ערעורים שונים (ע"א 74/15 גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ, ע"א 1346/15 מליסרון בע"מ, ע"א 6219/15 אלדר נכסים בע"מ וע"א 8715/15 סגל תרצה ורויכמן חנני) שעניינם אחד - אופן מיסוי עסקאות למכירתם של מרכזי קניות או העברת מניות בחברות שבבעלותם מרכזי קניות.
בעוד כשבועיים תגיע לה שנת 2018. ומה היא טומנת בחובה בעניין חוק מיסוי מקרקעין? נזכיר כמה מן החשובים שבין השינויים, ובעיקר בתחום דירות המגורים: • חישוב המס הליניארי - כזכור החל מיום 1.1.2014 בוטל הפטור של "אחת לארבע שנים". במקומו הגיע "יצור חדש" - "החישוב הליניארי".
ביום ניתן פס"ד של ועדת הערר בעניין שוורץ וסלם יעקב בע"מ (ו"ע 2485-01-16 ועוד). עיקר הפסק נסוב סביב שווי המכירה/הרכישה בעסקת הקומבינציה - כאשר שמאי הצדדים הסכימו שיש בעיה עם השוואות של שווי קרקע דומה, ונקבע כי שווי העסקה יקבע לפי שווי שרותי הבניה שניתנו. נזכיר כי עסקת קומבינציה "רגילה" הינה מכר חלקי בו בתמורה להעברת חלק מזכויות המקרקעין של הבעלים
כידוע, חוק עידוד השקעות הון, כשמו - מיועד לעודד השקעות בישראל. בין השאר בפרק שביעי 1 מעודד המחוקק בחקיקה פיסקאלית מטיבה, עידוד בניית בניינים להשכרת דירות מגורים. הפרק חל על חברות ויחידים. שיעור המס שיחול על יחיד שיבנה בניין להשכרה (כיום, לפחות 6 דירות מגורים, שמחציתן יושכרו לתקופה של
ביום 27.9.2017 ניתן פס"ד וועדת הערר בעניין מירה אריאל ואחיה צחי לוינשטיין (ו"ע 44028-01-16). הנושא העיקרי שנדון בפסק האם פטור ממס שבח במכירת מגורים, המוגבל כיום לתקרה של כ-4.5 מליון ₪ מתייחס לדירה הנמכרת, או לכל מוכר בה. עיקר פרטי המקרה כך הם: העוררים שניים משלושה אחים, שירשו דירת הוריהם, אשר בפטירתם היתה להם דירה אחת
מן המפורסמות הוא כי מכירה של מקרקעין שהן רכוש קבוע, נישומה על פי חוק מיסוי מקרקעין (להלן - החוק) בעוד שמכירת מקרקעין שהן מלאי עסקי פטורה ממיסוי מקרקעין על פי סעיף 50 לחוק (מה שמכונה בפי עם - "טופס 50"), וחבה במס הכנסה/מס חברות, על פי פקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה).
ביום 29.8.2017 דחה ביהמ"ש את ערעורן של חברות ג'י כפר סבא וג'י ווסט (ע"מ 46002-07-12 ועוד) אשר דווחו על הכנסתן כחברות בית לפי סעיף 64 לפקודה, בקובעו כי הסעיף לא יחול עליהן. מבלי להיכנס לפרטי הפסק נציין כי ניתוחו של ביהמ"ש עסק בשתי רגליים:
סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין מאפשר למנהל להאריך כל מועד הקבוע החוק. היקף תחולתו של הסעיף היווה שדה התגוששות ארוך שנים בין הנישומים לבין רשות המיסים אשר גרסה כי בכל ענייני המועדים המהותיים (מכר דירה אחת לארבע שנים, חילוף תוך 12 חודש או פתיחת שומה תוך 4 שנים בלבד וכד', אין הסעיף
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה