מבזקי מס

מיסוי מקרקעין

ביום ניתן פס"ד של ועדת הערר בעניין שוורץ וסלם יעקב בע"מ (ו"ע 2485-01-16 ועוד). עיקר הפסק נסוב סביב שווי המכירה/הרכישה בעסקת הקומבינציה - כאשר שמאי הצדדים הסכימו שיש בעיה עם השוואות של שווי קרקע דומה, ונקבע כי שווי העסקה יקבע לפי שווי שרותי הבניה שניתנו. נזכיר כי עסקת קומבינציה "רגילה" הינה מכר חלקי בו בתמורה להעברת חלק מזכויות המקרקעין של הבעלים
כידוע, חוק עידוד השקעות הון, כשמו - מיועד לעודד השקעות בישראל. בין השאר בפרק שביעי 1 מעודד המחוקק בחקיקה פיסקאלית מטיבה, עידוד בניית בניינים להשכרת דירות מגורים. הפרק חל על חברות ויחידים. שיעור המס שיחול על יחיד שיבנה בניין להשכרה (כיום, לפחות 6 דירות מגורים, שמחציתן יושכרו לתקופה של
ביום 27.9.2017 ניתן פס"ד וועדת הערר בעניין מירה אריאל ואחיה צחי לוינשטיין (ו"ע 44028-01-16). הנושא העיקרי שנדון בפסק האם פטור ממס שבח במכירת מגורים, המוגבל כיום לתקרה של כ-4.5 מליון ₪ מתייחס לדירה הנמכרת, או לכל מוכר בה. עיקר פרטי המקרה כך הם: העוררים שניים משלושה אחים, שירשו דירת הוריהם, אשר בפטירתם היתה להם דירה אחת
מן המפורסמות הוא כי מכירה של מקרקעין שהן רכוש קבוע, נישומה על פי חוק מיסוי מקרקעין (להלן - החוק) בעוד שמכירת מקרקעין שהן מלאי עסקי פטורה ממיסוי מקרקעין על פי סעיף 50 לחוק (מה שמכונה בפי עם - "טופס 50"), וחבה במס הכנסה/מס חברות, על פי פקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה).
ביום 29.8.2017 דחה ביהמ"ש את ערעורן של חברות ג'י כפר סבא וג'י ווסט (ע"מ 46002-07-12 ועוד) אשר דווחו על הכנסתן כחברות בית לפי סעיף 64 לפקודה, בקובעו כי הסעיף לא יחול עליהן. מבלי להיכנס לפרטי הפסק נציין כי ניתוחו של ביהמ"ש עסק בשתי רגליים:
סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין מאפשר למנהל להאריך כל מועד הקבוע החוק. היקף תחולתו של הסעיף היווה שדה התגוששות ארוך שנים בין הנישומים לבין רשות המיסים אשר גרסה כי בכל ענייני המועדים המהותיים (מכר דירה אחת לארבע שנים, חילוף תוך 12 חודש או פתיחת שומה תוך 4 שנים בלבד וכד', אין הסעיף
ביום 9.8.2017 ניתן פס"ד בעניין מרק מיכאל כהן ובני משפחתו (ת"א 32814-11-15), בעניין טענת ההורים כי שתי דירות אשר היו רשומות על שמם, הינן מוחזקות בעצם בנאמנות עבור ילדיהם. בני משפחת כהן, אב ואם (להלן: ההורים) ובת ובן
כולנו קראנו ושמענו על הסוגיה המרעישה בעניין דייריהן של מאות או אלפי דירות בשכונות יוקרה ירושלמיות, אשר גילו "יום אחד" כי הקרקע נשמטת תחת רגליהם, ובעתיד הלא כל כך רחוק - יצטרכו לשלם הון עבור המשך הישארותם בדירות, או חלילה יאלצו לפנותן ללא כל תמורה.
פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין מטפל בסוגיית חיזוק מבנים בהתאם לתמ"א 38. ככלל מעניק הפרק פטורים שונים לדיירים בעלי הדירות שחוזקו, בהתקיים תנאים מסויימים. באותו אופן ובהתייחס לתמ"א 38/2 - הדנה בחיזוק בדרך של הריסה ובניית מבנה מחדש, ניתנים פטורים לדיירים שדירתם נהרסה וקיבלו דירות אחרות תחתיהן.
כזכור - הרפורמה הגדולה שבוצעה במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, ביטלה את הפטור הידוע והאהוב, של מכירת דירת מגורים כלשהי, אחת לארבע שנים, ללא כל התחשבות בכמות הדירות המוחזקות או בשווי הדירה. לאור השינוי הדרמטי בחקיקה, החל מיום 1.1.2014 - התחיל עידן חדש: אין יותר פטור של אחת ארבע שנים, והוחל חישוב המס הליניארי.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה