מבזקי מס

מיסוי מקרקעין

לאחרונה קבלה בחלקה ועדת ערר למס שבח שבבית המשפט המחוזי בת"א את עמדת דלויט טוש ישראל (משרד רו"ח ברייטמן אלמגור) וקבעה כי שכירת 48 מקומות חניה המאפשרים חניה במתחם החניה במקומות בלתי מסומנים
לאחרונה קבלה בחלקה ועדת ערר למס שבח שבבית המשפט המחוזי בת"א את עמדת דלויט טוש ישראל (משרד רו"ח ברייטמן אלמגור) וקבעה כי שכירת 48 מקומות חניה המאפשרים חניה במתחם החניה במקומות בלתי מסומנים
העמדה הרווחת כיום היא כי במכירת קרקע ומבנה שנבנה עליה (להלן: "מקרקעין") יום רכישתם לצורך חישוב מס שבח יחשב כיום רכישת הקרקע אף אם יום בניית המבנה היה לאחר חלוף זמן רב
חוק עידוד השקעות הון בנוסחו הנוכחי קובע בסעיף 41 כי המונח מס אינו כולל מס רווח הון . לפיכך שעורי המס המוקלים החלים על הכנסתו החייבת של המפעל המאושר
בפסק דין חדש מבית מדרשו של בית המשפט העליון, שניתן בתאריך 19.8.2004, בעניין פלם (ע"א 3185/03) קובע בית המשפט בדעת רוב (השופטים ברק וחיות כנגד השופט ריבלין) כי דירת מגורים שהיתה בבעלות אחד מבני הזוג
בפסק דין חדש מבית מדרשו של בית המשפט העליון, שניתן בתאריך 19.8.2004, בעניין פלם (ע"א 3185/03) קובע בית המשפט בדעת רוב (השופטים ברק וחיות כנגד השופט ריבלין) כי דירת מגורים שהיתה בבעלות אחד מבני הזוג
סעיף 9(ג1א)(2)(א) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי תושב ישראל הרוכש דירת מגורים יחידה ייהנה משיעור מס רכישה מוקל של 0.5% עד לסכום שנקבע בתקנות.
לאחרונה פרסמה נציבות מס הכנסה את עמדתה, (בעקבות ועדת ערר 1018/01 אמדר חברה לבניין), לפיה קבלן המוכר דירת מגורים אף לאחר 7 בנובמבר 2001 (ה"מועד הקובע" בתיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין)
ב - 12 ביולי 2004 נתקבל בכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק מיסוי מקרקעין – תיקון 53 אשר במסגרתו הוסף סעיף 109א' לפיו יהיו רואי חשבון רשאים לייצג נישום בהליכים
ב - 12 ביולי 2004 נתקבל בכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק מיסוי מקרקעין – תיקון 53 אשר במסגרתו הוסף סעיף 109א' לפיו יהיו רואי חשבון רשאים לייצג נישום בהליכים
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה