מבזקי מס

מיסוי מקרקעין

בפסק דין חדש מבית מדרשו של בית המשפט העליון, שניתן בתאריך 19.8.2004, בעניין פלם (ע"א 3185/03) קובע בית המשפט בדעת רוב (השופטים ברק וחיות כנגד השופט ריבלין) כי דירת מגורים שהיתה בבעלות אחד מבני הזוג
סעיף 9(ג1א)(2)(א) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי תושב ישראל הרוכש דירת מגורים יחידה ייהנה משיעור מס רכישה מוקל של 0.5% עד לסכום שנקבע בתקנות.
לאחרונה פרסמה נציבות מס הכנסה את עמדתה, (בעקבות ועדת ערר 1018/01 אמדר חברה לבניין), לפיה קבלן המוכר דירת מגורים אף לאחר 7 בנובמבר 2001 (ה"מועד הקובע" בתיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין)
ב - 12 ביולי 2004 נתקבל בכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק מיסוי מקרקעין – תיקון 53 אשר במסגרתו הוסף סעיף 109א' לפיו יהיו רואי חשבון רשאים לייצג נישום בהליכים
ב - 12 ביולי 2004 נתקבל בכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק מיסוי מקרקעין – תיקון 53 אשר במסגרתו הוסף סעיף 109א' לפיו יהיו רואי חשבון רשאים לייצג נישום בהליכים
בתיקון מספר 50 נקבע מסלול דחיית מס במסגרת הוראות פרק חמישי 3, שיחלוף מקרקעין. תכלית השחלוף בין השאר, הנה מתן אפשרות להחלפתה של דירה בדירה
סעיף 49ד' לחוק מיסוי מקרקעין מתייחס למצב בו ייחשב מוכר, כבעלים של יותר מדירה אחת, לעניין פטור ממס שבח בעת מכירת דירת מגורים בחלוף שנה וחצי ממכירת דירת מגורים קודמת, זאת בנוסף לתנאים הכלולים במסלול זה.
סעיף 48א(ה)(1) לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") קובע כי ביצוע פריסה לשבח המקרקעין הינה "נחלתו" של תושב ישראל בלבד. סעיף 7א לחוק קובע כי לעניין חישוב השבח / רווח ההון הנצמח במכירת מניות באיגוד מקרקעין בישראל
הוראת הביצוע 16/2003, אליה התייחסנו במבזק מס 59, מונה מספר מקרים בהם לא יותרו למוכר זכות במקרקעין, גם לאחר תיקון 50 ופס"ד מ.ל. השקעות, ניכוי הוצאות מימון אף שאלו לא הותרו ולא היו רשאיות להיות מותרות בקיזוז
הוראת הביצוע 16/2003, אליה התייחסנו במבזק מס 59, מונה מספר מקרים בהם לא יותרו למוכר זכות במקרקעין, גם לאחר תיקון 50 ופס"ד מ.ל. השקעות, ניכוי הוצאות מימון אף שאלו לא הותרו ולא היו רשאיות להיות מותרות בקיזוז
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה