מבזקי מס

מיסוי מקרקעין

תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") התיר ניכוי הוצאות מימון ריאליות בחישוב השבח בעת מכירת מקרקעין בתנאים מסוימים, לגבי נכסים אשר נרכשו לאחר 7.11.2001.
תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") התיר ניכוי הוצאות מימון ריאליות בחישוב השבח בעת מכירת מקרקעין בתנאים מסוימים, לגבי נכסים אשר נרכשו לאחר 7.11.2001.
ביום 5.1.2004 הונחו בפני נציבת מס הכנסה המלצות הועדה בנושא קרנות נדל"ן (REIT).קרן נדל"ן היא חברה תושבת ישראל המשקיעה בנכסי נדל"ן מניבים. בדומה לקרנות נאמנות, מונפקות על ידי הקרן מניות ("יחידות השתתפות")
ביום 5.1.2004 הונחו בפני נציבת מס הכנסה המלצות הועדה בנושא קרנות נדל"ן (REIT).קרן נדל"ן היא חברה תושבת ישראל המשקיעה בנכסי נדל"ן מניבים. בדומה לקרנות נאמנות, מונפקות על ידי הקרן מניות ("יחידות השתתפות")
לאחרונה נתקבלו בועדת הכספים של הכנסת תקנות מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) (חילוף זכויות במקרקעין) (הוראת שעה), התשס"ד – 2003
לאחרונה נתקבלו בועדת הכספים של הכנסת תקנות מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) (חילוף זכויות במקרקעין) (הוראת שעה), התשס"ד – 2003
בהוראת הביצוע שבנדון נקבעו מבחנים לסיווגן של חברה או שותפות רשומה העוסקת בבניה, דהיינו איגודים קבלניים, כאיגוד שאינו איגוד מקרקעין כמשמעות מונח זה בחוק מיסוי מקרקעין.
ביום 2.6.2003 ניתן פסק דין, על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כועדת ערר מס שבח מקרקעין, בעניין בוקר, ע"ש 4418/98. הסוגיה אשר נדונה בפסק הדין הייתה
ביום 2.6.2003 ניתן פסק דין, על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כועדת ערר מס שבח מקרקעין, בעניין בוקר, ע"ש 4418/98. הסוגיה אשר נדונה בפסק הדין הייתה
בפסק דין תקדימי שאותו הוביל ידידנו עו"ד זיו שרון, אשר ניתן היום (17.3.2003) בבית המשפט העליון נקבע כי ניתן לנכות הוצאות מימון ריאליות מן התמורה, בחישוב שבח מקרקעין, לעניין הטלת מס שבח מקרקעין.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה