מבזקי מס

מיסוי מקרקעין

סעיף 48א1 לחוק מיסוי מקרקעין (הוראת שעה) קובע כי מוכר זכות במקרקעין יהא זכאי להנחה ממס בגובה 20% מהמס החל בגין מכירת זכות בשנת 2002, ובגובה 10% מהמס החל בגין מכירה כאמור בשנת 2003.
בתיקון 1 לתיקון 132 נקבע כימתנה לתושב חוץ,גם אם הינו "קרוב" ,לא תהא פטורה ממס.בהוראת ביצוע 9/2002 בעניין הרפורמה במיסוי מקרקעין נקבע כי פעולה באיגוד מקרקעין
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה