מבזק מס מספר 721 - 

ביטוח לאומי  15.2.2018

ביטוח לאומי – אמנה "חדשה" מורחבת בין ישראל לבלגיה לביטחון סוציאלי - 15.2.2018

ביום 1.6.2017 נכנסה לתוקף אמנה חדשה לביטחון סוציאלי בין ישראל לממלכת בלגיה. האמנה החדשה, רחבה הרבה יותר מהאמנה המצומצמת הישנה שנחתמה בשנת 1973.
ביום 30.1.2018 פירסם המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") חוזר המפרט את תמצית האמנה החדשה. להלן עקרונותיה בהסתמך על החוזר האמור:

עקרונות האמנה

 • האמנה החדשה מבטיחה רציפות זכויות בתחום הביטחון הסוציאלי למבוטחים אזרחי שתי המדינות ולתושבי שתי המדינות, שעוברים ממדינה למדינה למטרת מגורים זמניים או מגורי קבע (למעט סטודנטים) בענפי הביטוח הבאים:

  – ביטוח אזרח ותיק (זקנה) ושאירים.

  – נכות כללית.

  – נפגעי עבודה.

  – ילדים.

 • האמנה מסדירה פטור מכפל תשלום דמי ביטוח לאומי לתושבי מדינת ישראל העובדים בבלגיה, לפרקי זמן מוגדרים.

 • האמנה חלה על עובדים שכירים וגם על עצמאים, הן לעניין הסדרת הפטור מכפל תשלום דמי ביטוח לאומי והן לצורך יצירת זכאויות בגמלאות.

 • האמנה החדשה אינה כוללת על ביטוח אימהות וביטוח אבטלה.

 • באמנה החדשה חל מנגנון צירוף תקופות ביטוח בין 2 המדינות כאשר לא הושלמה תקופת אכשרה לקצבאות אזרח ותיק (זקנה) ושאירים.

 • האמנה אינה חלה על חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולכן אינה מזכה בפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות.

  דמי ביטוח בריאות בשיעור 5% משתלמים מההכנסה החייבת בישראל על פי שומת מס הכנסה ולא פחות מהמינימום.

  דוגמאות

  1. יליד הארץ, עזב את ישראל בגיל 40 והעתיק את מרכז חייו לבלגיה. כיום מלאו לו 67 שנים – הוא יהיה זכאי לקצבת זקנה (אזרח ותיק) גם מישראל וגם מבלגיה.

  2. תושבת ישראל, עברה לגור בבלגיה באמצע שנות העשרים לחייה, והגיעה שם לגיל פרישה. היא תהא זכאית לקצבת אזרח ותיק (זקנה) על פי החלוקה הבאה:

  בישראל היתה מבוטחת (נניח) 100 חודשים, ובבלגיה 300 חודשים. אף שתקופת הביטוח שלה בישראל לבדה, אינה מזכה אותה בקצבה לפי חוק הביטוח הלאומי, הרי שניתן במסגרת האמנה לצרף תקופת הביטוח בבלגיה עם תקופת הביטוח בישראל ולצורך העניין יחושבו סה"כ 400 חודשים.

  המבוטחת תהא זכאית מהמל"ל בישראל לקצבת זקנה חלקית בגובה 100/400 מסכום קצבת זקנה

  מלאה (בתוספת שנות ותק) ובבלגיה – לקצבה מהמוסד לביטוח לאומי בבלגיה, מכוח תקופת הביטוח שצברה שם.

בשולי הדברים
צרפת נותרה המדינה היחידה מבין המדינות עימן חתומה ישראל באמנת ביטחון סוציאלי מורחבת (יש כמה מדינות עם אמנה מצומצמת בלבד) – בה עצמאים אינם פטורים מביטוח לאומי.

האמנה עם צרפת חלה רק על שכירים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה.

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה