מבזק מס מספר 727 - 

מיסוי ישראלי  29.3.2018

שינויי מבנה – הקלות משמעותיות בדרישת הפעילות העסקית בעניין חוק המיזוגים והפיצולים – יוצאים לדרך חדשה - 29.3.2018

תיקון 242 לפקודת מס הכנסה (להלן "הפקודה") טומן בחובו מספר רב של שינויים ועידכונים אשר בעיקרם נועדו להנגיש את האפשרויות לביצוע שינוי הסרת מגבלות וחסמים שונים עליהם פירטנו במבזקנו מספר 697 ומבזק מספר 648.

במבזק זה נרחיב בדבר ה"דרישה המיתולוגית" כי לצורך ביצוע מיזוג או פיצול על החברות המתמזגות או המתפצלות, לפי העניין, להיות בעלות הכנסה מ – 2(1), לפני ואחרי שינויי המבנה.

שינויי מבנה רבים נשללו על הרקע הזה, ואחרים "התפתלו" סביב השאלה האם יש או אין הכנסה מעסק לחברות המשתתפות בשינוי המבנה.

תיקון 242 לפקודה ודברי ההסבר הבאים לידי ביטוי במסגרת החוזר המקצועי 8/2018 בעניין התיקון, פותחים למעשה את הסכר בפני חברות שאין להן הכנסות מעסק ובלבד שיש להן "פעילות כלכלית" המניבה הכנסות כלשהן אפילו אינה מ – 2(1) ואף כאלו שהפעילות הכלכלית "צפויה" להניב הכנסות אלו.

כמובן שנותרה בעינה הדרישה כי מטרת שינוי המבנה אינה הפחתת מס וכי שינוי המבנה נועד לתכלית עסקית וכלכלית.
שינוי זה מאפשר שלל שינויי מבנה כגון פיצול של פעילות עסקית מפעילות נדל"ן מניב, ולהיפך מיזוג של פעילויות מסוג זה. גם ביחס לחברות שכל הכנסתן (או צפי להכנסתן) מדיבידנד מחברות מוחזקות הרי שלהבנתנו אין מניעה מביצוע שינויי מבנה כאמור.

להקלה זו מתווספת ההקלה אשר פורסמה במסגרת חוזר מס הכנסה 6/2018 בדבר מתן אפשרות לביצוע מיזוג או פיצול במהלך שנה, גם כאשר אין מדובר בחברות ציבוריות.
הוראה זו מאפשר לבצע את המיזוג או הפיצול על בסיס רבעוני בכפוף להתקיימות התנאים "הרגילים" לשינוי מבנה ובכפוף להגשת הדוחות הרלוונטיים כאמור בחוזר לתום הרבעון של שינוי המבנה ואשר הרחבה בעניינה ניתן למצוא במבזקנו מספר 722.

למשרדנו ניסיון עשיר בליווי שינויי מבנה מסוגים שונים, בין אלו הדורשים אישור מראש מהמחלקה למיזוגים ופיצולים ברשות המיסים ובין אלו אשר ניתן לבצעם ללא אישור מראש. צוות המחלקה למיסוי ישראלי במשרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי כהן, ממשרדנו.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה