מבזק מס מספר 736 - 

ביטוח לאומי  7.6.2018

יציאה לחו"ל למטרת לימודים – אינה מבטיחה תשלום קצבת ילדים - 7.6.2018

ביום 24 במאי 2018 דחה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 11330-03-15) את תביעתה של סגלית פרי (להלן: המבוטחת) לתשלום קצבת ילדים, כי סיבת היעדרותה מהארץ לא נכללה בגדר הכללים שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל).

עיקרי החוק

 • המל"ל משלם קצבת ילדים לילדים השוהים בחו"ל במשך שלושה חודשים, למעט חריגים לפי שיקול דעת המל"ל.

 • המל"ל קבע כי בנסיבות מסויימות ישלם קצבת ילדים בעבור ילדים השוהים בחו"ל, גם מעבר לשלושה חודשים כדלקמן:

  א. כאשר אחד ההורים נשלח לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי, וכל עוד המל"ל      מסכים להכיר בו כתושב ישראל במעמד הזה.

  ב. אחד ההורים מועסק על ידי נציגות ישראלית בחו"ל (עמ"י).

  ג. הילד או אחד ההורים מקבל טיפול רפואי שאי אפשר לקבלו בארץ, כפוף לאישור     רופא המל"ל.

  ד. המבוטח שוהה בחו"ל בשנת שבתון או השתלמות מטעם מעסיק ישראלי.

תמצית עובדתית

 • המבוטחת נשואה, יצאה את הארץ עם שתי בנותיה בחודש 10/2013 ושבה איתן בחודש 6/2015.

 • לטענתה, יצאה לארה"ב כדי ללמוד אנגלית לאחר ש"התקשתה ללמוד אנגלית בארץ ולהשלים לימודיה האקדמאיים, בשל בעיות של קשיי למידה…".

 • הלימודים התקיימו במשך כשנתיים. בעלה בא לארה"ב לבקרה לעתים מזומנות ולא שהה איתה ברציפות, בהיעדר אשרת שהייה בארה"ב.

 • בהמשך הגישה המבוטחת תצהיר לפיו יצאה לארה"ב לראשונה בעניין לימודיה בחודש 10/2013 וחיפשה מגורים ובית ספר מתאים.

 • בחודש 11/2013 חזרה ארצה למספר ימים ושוב חזרה לארה"ב בניסיון להתקבל לביה"ס "בראוורד קולג'".

 • מאחר ונדחתה ע"י ביה"ס חיפשה מקום לימודים אחר ונרשמה ללימודים פרטיים בביה"ס פרטי, שם למדה מספר חודשים. במקביל החלה תהליך הרשמה ל"בראוורד".

 • בחודש יוני 2014 חזרה ארצה לכ-3 חודשים ובאוגוסט 2014 חזרה לארה"ב והחלה לימודיה ביום 25.8.2014.

 • בחודש יוני 2016 שבה ארצה.

 • לטענת המבוטחת היא יצאה לחו"ל באופן זמני ולצורך תוכנית לימודים מסודרת.

 • בשל מגבלות אישיות לא היה מוצדק לטעמה לשלול את קצבת הילדים.

 • לטענת המל"ל, המבוטחת אינה זכאית לקצבה בהתאם להנחיות המל"ל מכוח סעיף 65 לחוק (תשלום עד 3 חודשים בחו"ל) והיעדרותה לא נכללה בגדר המקרים המצויינים בהנחיות המל"ל.

דיון והחלטה

 • ביה"ד מזכיר את פס"ד שרית משולם, שם יש התייחסות לשיקול הדעת הרחב שמוקנה לרשויות המינהל בהתאם לחוק. עם זאת, רשות מינהלית מוגבלת בהפעלת שיקול הדעת ע"י ההלכות הכלליות של המשפט המינהלי (בג"צ שלמה עפרן נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח').

 • נהלים פנימיים של המל"ל מנחים בהפעלת שיקול דעת, אך אין בהם רשימה סגורה של מקרים שבאה במקום הפעלת שיקול הדעת הנדרש עפ"י חוק הביטוח הלאומי.

 • במקרה דנן, קובע ביה"ד כי המבוטחת לא נשלחה לעבוד מטעם מעסיק ישראלי, לא שהתה בשבתון מטעם מעסיק ישראלי, לא נשלחה ע"י נציגות ישראלית ולא שהתה בחו"ל בשל נסיבות רפואיות או כל נסיבה חריגה אחרת.

 • ביה"ד אינו משתכנע כי יציאתה ללימודי השפה האנגלית דומים במהותם ללימודי תואר אקדמי מובנה.

 • בא כוחה של המבוטחת ביקש להישען על מקרה בו אושרה קצבת ילדים למי שנסע למטרת לימודי פוסט דוקטורט.

 • ביה"ד ציין כי המקרה דנן אינו דומה למקרה הנוכחי היות ואין מדובר בלימודים רציפים ומוסדרים לתואר.

 • ביה"ד קבע כי החלטת המל"ל היא סבירה, עולה בקנה אחד עם הוראות החוק ואינה מחייבת את התערבות ביה"ד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה