תחומי פעילות החברה

פירוט תחומי הפעילות:

 • השגת אישורים מראש בהקשר לפעילות בישראל ובחו"ל מרשות המיסים בישראל ורשויות מס אחרות.

 • תכנון והערכות מס בישראל ובעולם במגמה להקל את נטל המס על הכנסות הנישום.

 • מתן חוות-דעת מקצועיות בהקשר לסוגיות מיסוי בישראל ובחו"ל.

 • סיוע וליווי בדיוני שומות בכל תחומי המס (מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מיסוי בינלאומימס ערך מוסף, ביטוח לאומי וכו').

 • ייעוץ וליווי בהיבטים הפליליים של חוקי המס השונים במס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ, לרבות: הליך גילוי מרצון, הליך כופר וקנסות מנהליים.

 • תכנון היערכויות מס במימוש נכסי הון ומקרקעין כולל חישובי רווח הון, במגמה להקל את נטל המס.

 • ייעוץ לתושבי ישראל בהגירתם לחו"ל ובשובם לישראל בהקשר למכלול דיני המס.

 • תכנון וליווי לשם הקלת נטל המס במימוש אופציות ומניות בידי עובדים ובעלי שליטה בתאגידים בישראל ובחו"ל.

 • תכנון מס והערכתו לקראת ביצוע עסקאות והקמת מיזמים בישראל ובחו"ל, תוך התייחסות לאמנות המס השונות.

 • סקירת דוחות מס של חברות ושותפויות במגמה לבחון פרשנויות ליברליות לדיני המס השונים.

 • ייעוץ בתחומי המס הפנסיוני לתאגידים, בעלי שליטה, יחידים, שותפויות וחברות משפחתיות.

 • מתן ייעוץ מיסויי שוטף ועדכונים שוטפים על בסיס התקשרות קבועה למשרדי עו"ד ורו"ח, וכן לתאגידים להם פעילות נרחבת בישראל ובחו"ל.

 • סיוע, יעוץ וטיפול בקבלת תמריצי מדינה לתאגידים כדוגמת מפעלים מאושרים, מדען ראשי והקרן לעידוד השיווק.

 • ייעוץ וליווי מוסדות הפטורים ממס מהיבט דיני המס השונים, לרבות מיסים עירוניים.

 • ייעוץ בתחום הביטוח לאומי לתאגידים, יחידים ולתושבים היוצאים מישראל והשבים אליה.

 • השתתפות בימי עיון, כנסים והשתלמויות מהנבחרים שבתחום המס.

 • הפקה ומשלוח מבזק מס שבועי אינטרנטי – ללא תמורה, בנושאי חידושי מיסים, פסיקה, חקיקה וכדומה.

 • ייעוץ בתחום מקרקעין – מיסוי חברות ופרטיים, עם התייחסות לעדכונים האחרונים בחוק ההסדרים.

 • ליווי חברות וגופים פרטיים בהתקשרות מול הביטוח הלאומי, כולל תביעת קצבאות ביטוח לאומי.

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה