מבזק מס שבועי

ביום 1.8.2019 ניתן פסק דין בעניין מנו - בייס בע"מ (ע"מ 18831-04-17) (להלן: "המערערת"). מדובר בחברת השמת עובדים ישראלים, בעלת מאגר מידע של עובדים פוטנציאליים. לטענת המערערת, חברתMS הקפריסאית (להלן: "החברה הזרה")
סעיף 75ב לפקודה קובע הוראות לעניין מיסוי בעל השליטה בחברה נשלטת זרה ("חנ"ז"). הסעיף קובע שיראו את בעל השליטה בחנ"ז כאילו קיבל דיבידנד בגובה הרווחים הפאסיביים שהופקו על ידי החנ"ז בשנת המס השוטפת. במידה וחולק דיבידנד בפועל על ידי החנ"ז מתוך רווחים שבעל השליטה מוסה בגינם בעבר, יופחת מסכום הדיבידנד המחולק סכום הדיבידנד שהתחייב כאמור במס.
ביום 30.7.2019 ביטל ביה"ד הארצי (עב"ל 10820-09-17) את החלטת ביה"ד האזורי בעניינו של אריה מיזל (להלן: המבוטח) וקבע כי המוסד לבטוח לאומי (להלן: המל"ל) רשאי לגבות מהמבוטח דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן: דמי ביטוח)
ביום 23 ביולי 2019 פרסמה רשות המיסים את חוזר מס הכנסה מספר 2/2019 (להלן: "החוזר") בנושא: חברות בית וחברות משפחתיות, בעקבות תיקון מספר 245 לפקודה. במבזק מס זה נתייחס לנאמר בחוזר בעניין חברה משפחתית בלבד.
בגרמניה, כבמדינות רבות, מוטל מס בעת העברת נכסי נדל"ן: "Real Estate Transfer Tax" RETT - (מקביל למס רכישה הקיים בישראל). שיעור המס נקבע בהתאם לאזור בו ממוקם הנכס ונע בין 3.5% ל- 6.5%.
בעקבות פניות של מספר לקוחות מסתבר כי הם הופתעו לגלות כי קביעת אחוזי הנכות הרפואית שקבלו לצורך פטור ממס, אינה מקנה להם זכאות לקבלת קצבת נכות כללית, ובשל כך חויבו בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות בשל הכנסותיהם.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה