מבזק מס שבועי

לאור משבר הקורנה וכצעד חשוב למלחמה בנגיף הקורונה ממשלות רבות ואף ממשלת ישראל הורו לאוכלוסייה להימנע ככל שניתן ממגע פיזי בין-אישי ואף מקרבה פיזית לבני אדם אחרים שבסביבתם.
בימים טרופים אלו נמצאים מרבית מאזרחי המדינה בסגר ביתי, בהנחית או בהמלצת משרד הבריאות. כמו כן ולאור הנסיבות, מרבית מאנשי העסקים נמצאים בגבולות מדינת ישראל למרות שברגיל נוהגים הם לשהות לצורכי העסקים מחוץ למדינה, בין אם בשל "סגירת גבולות" ובין אם בשל שיקולים של בידוד עצמי, בישראל או בחו"ל, במעבר בין מדינות. האמור חל בין היתר, על תושבי חוץ שהגיעו לישראל ונאלצים לשהות בגבולותיה "עד יעבור זעם". מעבר לכך, הפעילות הכלכלית הגלובאלית בכלל והישראלית בפרט, הצטמצמה למינימום ההכרחי במקרים רבים, ובמקרים מסוימים אף נעצרה כליל.
ביום 18.3.2020 ניתן פס"ד בועדת הערר בעניין חברת איסתא נכסים (ו"ע 13327-06-18) (להלן - העוררת), והיא חוייבה במס רכישה על מלוא שווי הזכויות החדשות שרכשה, בעסקה שאישר רמ"י, עוד טרם שולמו דמי  ההיוון, ועוד טרם נחתם הסכם הפיתוח.
בימים אלה פרסמה "נשיאות המגזר העסקי בישראל" מנשר לציבור המעסיקים לאחר שיחות שנוהלו בין נציגיה, ליו"ר ההסתדרות ולמנכ"ל המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל), עו"ד שפיגלר. המנשר מתייחס להטבות שונות לעובד בתקופת חל"ת כפוי, שאינן שכר ישיר. 
החל משלהי 2019, ועד לא ידע, עומד העולם בפני אירוע גלובאלי של התפשטות נגיף הקורונה והשפעותיו ההרסניות על הכלכלות בעולם כולו. כתוצאה מכך, רושמת הבורסה בישראל כמו בורסות אחרות בעולם ירידות שערים חדות. ירידות אלו כמובן שאינן בבחינת הרצוי אצל המשקיעים אולם, גם במצב זה, בקבלת החלטות מושכלות, ניתן לנצל יתרונות מסוימים בראי המס, ולפחות למתן את ההפסדים למשקיעים.
בשבוע שעבר הודיעה רשות המסים על דחייה בעשרה ימים של דיווח ותשלום למע"מ, עד ליום ה- 26 במרץ 2020 (ולמדווחים דיווח "דו-חודשי" עד לתאריך 27 באפריל 2020). הדחייה התקבלה על מנת להקל על המגזר העסקי המתמודד עם ההשלכות הכלכליות של התפשטות וירוס הקורונה בישראל. הירידה בפעילות הכלכלית במשק בשל ההגבלות שהוטלו על הציבור, לא באה לידי ביטוי בדיווח ותשלומי מקדמות וניכויים מס הכנסה.
בהמשך למבזק המס שפרסמנו בשבוע שעבר (מבזק מספר 822) ולאור פרסומים בכלי התקשורת, שלא מעטים מהם היו לא מדוייקים ואף מטעים, מצאנו לנכון להביא לידיעתכם הבהרות והקלות לגבי תנאי הזכאות לדמי האבטלה למבוטחים שעבודתם נעשית כנגד חשבוניות מס, שהינם "עצמאיים" מבחינת רשות המיסים, אך עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה כ"שכירים", לעניין חוק הביטוח הלאומי (להלן - החוק).
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה