מבזק מס שבועי

ביום 1.6.2020 ניתן פס"ד בעניין גאולה שבו ואחרים (ע"מ 48745-02-17 ושישה נוספים). פסק הדין עוסק בשאלת הסיווג של פיצויים ששילמה עיריית ירושלים לבני משפחת שבו, כהוניים או פירותיים, זאת לאחר מספר הכרעות שיפוטיות בביהמ"ש המחוזי והעליון, בהם נקבע כי עיריית ירושלים נדרשת לשלם לתובעים פיצויים עקב התנערותה מחבותה לסלול למערערים כביש גישה, בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים.
הכנסות בחו"ל מהימורים הגרלות וכד' אשר הגיעו כדי "עסק" או "משלח יד" בישראל, חייבות במס בשיעור שולי בישראל, ומנגד יותר בזיכוי מס זר ששולן בגינן בחו"ל (ראה הלכת רפי אמית במבזק מס מס' 647 מיום 22/6/2016).
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 46493-09-16) דחה ביום 30 במרץ 2020 את תביעתו של גורי צוקר (להלן: המבוטח) וקבע כי אין לראות בתשלום הבונוס ששולם לו לאחר תאונת העבודה, כחלק משכרו הרגיל לצורך חישוב דמי הפגיעה וגמלת הנכות מעבודה.
בתאריך 18 במאי 2020 פורסמה הוראת פרשנות 1/2020 - לגבי אופן הטיפול בעסקאות תיווך או מכירת רכב פרטי, אופנוע או טרקטורון משומש.
נגיף הקורונה גרר את העולם ממשבר בריאותי למשבר כלכלי רחב היקף. בדומה לממשלות רבות בעולם ולאור תכנית הסיוע הממשלתית להתמודדות עם משבר הקורונה בישראל, החליט החשב הכללי על ביצוע הנפקת אג"ח, במסגרתו גייסה אג"ח בדולר, לשלושה טווחים: 10 שנים בהיקף של 2 מיליארד דולר בקופון של 2.75%, 30 שנה בהיקף של 2 מיליארד דולר בקופון של 3.875%, וטווח נוסף ל- 100 שנה בהיקף של 1 מיליארד דולר בקופון של 4.5%.
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 51177-06-18) קיבל ביום 21/5/2020 את תביעתו של בנק לאומי (להלן: הבנק), וקבע כי המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל) לא היה רשאי להטיל קנסות בגין שומות ניכויים שהושתו על הבנק, אף שהשומות נעשו בעקבות שומת ניכויים של מס הכנסה, ואף שלטענת המל"ל מדובר בסוגיות חוזרות ונשנות של הטבות שונות לעובדים.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה