מבזק מס שבועי

בפס"ד פריצקר בחן בהמ"ש המחוזי בחיפה את נאותות התמורה שנקבעה בחוזה למכירת ני"ע נסחרים בבורסה מיחיד לחברה בשליטתו, ואשר עלתה על מחיר הבורסה בשיעורים ניכרים.
סעיף 97(א)(5) קובע פטור ממס במתנה לקרוב וכן במתנה ליחיד אחר אשר ניתנה בתום לב. במסגרת הצעה לתיקון 134 לפקודת מס הכנסה
סעיף 75ב לפקודת מס הכנסה הדן בהוראות בהקשר לחברה נשלטת זרה (להלן ח.נ.ז), קובע ערב תיקון 134 כי דיבידנד שהתקבל מחבר בני אדם תושב חוץ ושמקורו הכנסה ששולם עליה מס
סעיף 75ב לפקודת מס הכנסה הדן בהוראות בהקשר לחברה נשלטת זרה (להלן ח.נ.ז), קובע ערב תיקון 134 כי דיבידנד שהתקבל מחבר בני אדם תושב חוץ ושמקורו הכנסה ששולם עליה מס
חוק הביטוח הלאומי קובע כי מענק, בונוס, תשלום חריג וסכומים שנתקבלו בגין אופציות מניות שאינן נכללות במסלול רווח הון (להלן המענקים)
נציבות מס הכנסה הודיעה, כי תאפשר להגיש את ההודעה בדבר בחירה בתוכנית הקצאת מניות ואופציות לעובדים
ביטולה של חברה משפחתית, אם בשנת 2003 או בשנת 2004 עלול לשלול את זכאותם של חברי החברה,
בהתאם לתקנות שאושרו בוועדת הכספים בתחילת חודש זה נקבע כי ריבית בפיקדון תושב חוץ תהא פטורה ממס בתנאי שהפיקדון
אוסטריה – בפני הפרלמנט באוסטריה הונחה הצעת משרד האוצר האוסטרי לפיה יישלל פטור ההשתתפות
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה