מבזק מס שבועי

הננו להפנות את תשומת לבכם כי חברה אשר מבקשת להחיל בקביעת הכנסתה החייבת במס בשנת 2004 את ה"תקנות הדולריות"
בפסק דין יאה, עמ"ה 12/94, נקבע כי ניכוי בשל פחת, בשונה מניכוי בשל אינפלציה, במפעל מעורב, יש לנכותו מן ההכנסה אשר בייצורה שימש הנכס לגביו הוא ניתן
אגף מס הכנסה פרסם זה עתה טפסים אשר אותם יש למלא עם הגשת הדוח השנתי לשנת 2003.טפסים 1214 ו- 1301 (דוח על הכנסות חברה ודוח על הכנסות יחיד, בהתאמה) ייקראו מעתה "דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל" והם כוללים חידושים בתחומים מסוימים
אגף מס הכנסה פרסם זה עתה טפסים אשר אותם יש למלא עם הגשת הדוח השנתי לשנת 2003.טפסים 1214 ו- 1301 (דוח על הכנסות חברה ודוח על הכנסות יחיד, בהתאמה) ייקראו מעתה "דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל" והם כוללים חידושים בתחומים מסוימים
ביום 5.1.2004 הונחו בפני נציבת מס הכנסה המלצות הועדה בנושא קרנות נדל"ן (REIT).קרן נדל"ן היא חברה תושבת ישראל המשקיעה בנכסי נדל"ן מניבים. בדומה לקרנות נאמנות, מונפקות על ידי הקרן מניות ("יחידות השתתפות")
ביום 5.1.2004 הונחו בפני נציבת מס הכנסה המלצות הועדה בנושא קרנות נדל"ן (REIT).קרן נדל"ן היא חברה תושבת ישראל המשקיעה בנכסי נדל"ן מניבים. בדומה לקרנות נאמנות, מונפקות על ידי הקרן מניות ("יחידות השתתפות")
בהודעה שפורסמה לפני מספר ימים על ידי נציבות מס הכנסה נאמר כי דוחות והצהרות הון אשר יוגשו עד ליום 31.01.2004 והיו אמורים להיות מוגשים עד ליום 29.9.2003, (התאריך המוקדם ביותר הרלוונטי להודעה זו),ייראו כדוחות שהוגשו במועד.
בשל סיווג ה- L.L.C (להלן: "התאגיד") לעניין דיני ישראל כחבר בני אדם ולעניין דיני המס בארה"ב כשותפות, עולה ביתר שאת בעיית זיכוי בשל המס ששולם בחו"ל, תוך הימנעות מכפל מס.
תושב ישראל הרוכש מניות בחברה נשלטת זרה (חנ"ז), שהינה חברה שולטת בחברות חנ"ז אחרות בחו"ל, במחיר העולה על ערכן הנקוב של מניות החנ"ז
תושב ישראל הרוכש מניות בחברה נשלטת זרה (חנ"ז), שהינה חברה שולטת בחברות חנ"ז אחרות בחו"ל, במחיר העולה על ערכן הנקוב של מניות החנ"ז
לאחרונה נתקבלו בועדת הכספים של הכנסת תקנות מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) (חילוף זכויות במקרקעין) (הוראת שעה), התשס"ד – 2003
לאחרונה נתקבלו בועדת הכספים של הכנסת תקנות מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) (חילוף זכויות במקרקעין) (הוראת שעה), התשס"ד – 2003
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה