מבזק מס שבועי

אחד ממכשירי המס הידועים בתחום הקצאת מניות לעובדים היה מתן הלוואה ספציפית לעובד לרכישת מניות (הלוואת Non Recourse), על פי שוויין בשוק ביום הרכישה, כאשר המניות משמשות כבטוחה היחידה להחזר ההלוואה.
קרן נאמנות פטורה אינה חייבת במס על רווחיה וחלוקתם מתחייבת במס בידי בעל היחידה. רווח ממכירת יחידה בקרן כאמור חייב אף הוא במס במועד מכירתה.
הוראות סעיף 75ב', ככל שהן מתייחסות לקביעת הכנסה פסיבית, כוללות רשימת הכנסות, אשר הנה רשימה סגורה, הכוללת בין השאר, הכנסה ממכירת נכס "כמשמעותה בסעיף 88"
ביום 1.7.2003 אושרו בוועדת הכספים בכנסת תקנות מס הכנסה (שיעור פחת מוניטין) התשס"ג -2003.כפי שכבר כתבנו בעבר (ראה מבזק מס מספר 21 מיום 6.5.2003), תקופת הפחתת המוניטין תהא על פני תקופה בת 10 שנים
במכירת נכס שנרכש לפני 1.1.2003 יפוצל רווח ההון הריאלי לשני מרכיבים לפי יחס תקופות האחזקה בנכס. בגין החלק הנובע מתקופת אחזקה שלפני 1.1.2003
כזכור פסק בית המשפט העליון, לפני כארבעה חודשים (ראה מבזק מס 15 מיום 17.3.2003), כי יותרו בניכוי הוצאות מימון בגין רכישת מקרקעין ובניה
במכירת נכס שנרכש לפני 1.1.2003 יפוצל רווח ההון הריאלי לשני מרכיבים לפי יחס תקופות האחזקה בנכס. בגין החלק הנובע מתקופת אחזקה שלפני 1.1.2003
מכירת מניות בחברה תושבת ישראל, על ידי יחיד שהיגר לחו"ל, תהא חייבת במס בישראל מכוח סעיף 89(ב)(2) לפקודה. במידה והוראות האמנה בין מדינת ישראל לבין מדינת התושבות
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה