מצגות

כנס חשבים - היערכות וטיפים לסוף שנת 2009, בהדגש על מיסוי בינלאומי

יום עיון לשכת רו"ח - תום שנת המס 2009

ביטוח לאומי - חוק ההסדרים - עדכונים בחוק ההתייעלות 2009 והשבת דמי ביטוח

הלכת אלישע - סוגיות נבחרות

עדכוני פסיקה וחקיקה ויישומם בפרקטיקה המקובלת

היבטים אזרחיים בעת יישום נוהל גילוי מרצון - יום עיון באר שבע

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה