• בית
  • שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

יוני 2017
מאת: רו"ח (משפטן) ישי חיבה
פורסם ב: ידע למידע - חשבים - יוני 2017
בסעיף 4 בהסבר לטופס 1346 נאמר "בהתקיים כל אלה...". אם החברה עשתה הליך הנוגד את עמדת הרשות (לדוגמה, שווי רכב) - אך היתרון המיסויי נמוך מחמישה מיליון, האם אינה חייבת בדיווח?
יוני 2017
מאת: רו"ח (משפטן) אייל סנדו
פורסם ב: ידע למידע - חשבים - יוני 2017
תושבת ישראל עצמאית בתחום התוכנה (קיים עסק מורשה הרשום בארץ) מצאה לקוחות בחו"ל וכמעט כל השנה התגוררה ועבדה בחו"ל כעצמאית, למעט שהיות קצרות בארץ (אין לה משפחה בארץ). 1 .האם על פי תקנות מס הכנסה תוכל לדרוש בשנת 2016 הוצאות נסיעה לחו"ל כהוצאה מוכרת - לרבות הוצאות שהייה? 2 .מה עליה לעשות אם בשנה הבאה יימשך המצב הזה? האם היא תיחשב תושבת ישראל או תושבת חוץ? 3 .לגבי 2017 - האם יהיה צורך לדווח לשלטונות המס בישראל? 4 .האם התשובה תשתנה אם יהיו לה לקוחות הן בארץ והן בחו"ל?
יוני 2017
מאת: אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה
פורסם ב: ידע למידע - חשבים - יוני 2017
האם השכר בחודש שבו הפסיקה מבוטחת לעבוד עקב לידה, לא יובא בחשבון אף אם מיטיב עם המבוטחת?
יוני 2017
מאת: רו"ח (משפטן) ישי חיבה
פורסם ב: ידע למידע - חשבים - יוני 2017
האם ניתן להאריך מועד לביצוע תיקון שומה על פי סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין בחלוף הזמן שנקבע לכך – הלכת בר גיורא?

 

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה