• בית
  • שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

20.03.2012
מאת: רו"ח (משפטן) ישי חיבה
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
פעילותה של חברה היא החזקת מניות של חברה זרה. האם עליה לפתוח תיק ברשות המסים (מע"מ) או רק ברשות המסים (מס הכנסה), וכיצד עליה לדווח על פעילותה?
20.03.2012
מאת: רו"ח (משפטן) ישי כהן
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
חברה א' מחזיקה בחברה ב' בשיעור 100% , וחברה ב' היא מפעל מועדף (לאחר תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון). כידוע, דיווידנד המועבר מחברה ב' לחברה א' פטור ממס. מהו שיעור המס שיחול בחלוקת דיווידנד מחברה א' לבעל המניות הפרטי המחזיק בה?
20.03.2012
מאת: רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
חברה (להלן חברה א') רכשה מניות באיגוד מקרקעין (להלן חברה ב') ושילמה מס רכישה. לימים מכרה חברה ב' (איגוד המקרקעין) מחצית מהמקרקעין. 1. האם חברה א' יכולה לממש או להוסיף לעלות את מס הרכישה ששילמה ברכישת המניות או שבאפשרותה לעשות כן רק אם תממש את המניות באיגוד? 2. לחלופין, מה התשובה אם ימכרו את כל המקרקעין? 3. האם תשלומי מס הרכישה בגין המניות באיגוד מותרים כהוצאה במסגרת סעיף 39 במכירת הנכס אף על פי שהמניות לא נמכרו?
20.02.2012
מאת: מר חיים חיטמן
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
עובדת עצמאית שלא ענתה להגדרת עצמאית עד שנת 2009, לא דיווחה על הגדלת היקף עבודתה גם בשנת 2010 אף על פי שבפועל עבדה יותר מ-12 שעות שבועיות. 1. האם היא תחויב בדמי ביטוח לאומי בגין שנת 2010 על פי הצהרתה, והאם תחושב שנת 2010 כתקופת אכשרה לעניין זכאות לדמי לידה (עשרה חודשים מתוך 14)? 2. אם התשובה שלילית, האם יזכה אותה שינוי המעמד בתחילת שנת 2010 מיום הדיווח או קודם לכן?

 

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה