• בית
  • שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

20.08.2012
מאת: רו"ח (משפטן) אייל סנדו
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
תושב ישראל מחזיק 25% ממניות חברה בארצות הברית. החברה הוקמה כדי לרכוש בניין, לשפצו ולהשכירו. החברה מקבלת דמי שכירות. לא נמשכו כספים ולא חולק דיווידנד. 1. האם צריך לדווח על הכנסה? 2. האם ניתן לדרוש פחת?
20.08.12
מאת: רו"ח רונית בר
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
נישומה קיבלה בירושה בית בן כ-100 שנה בפולין, כשרידה יחידה של משפחתה. בזמן מלחמת העולם השנייה או מיד לאחריה נתפס הבניין בידי אנשים וגורמים שונים. לאחר שנים רבות של משפטים ומשא ומתן פונה רוב הבניין מהפולשים והושכר או ליושביו או לאחרים. בבניין יש גם שתי חנויות שיושביהן סירבו לפנותן או לשלם שכר דירה. בית המשפט הפולני פסק כי הנישומה תפוצה בכ-25,000 אירו והחנויות יישארו בידי הפולשים. עבור סכום הפיצוי לא נדרשה לשלם מס בפולין. 1. האם סכום הפיצוי חייב במס מלא בארץ? 2. האם ניתן לקזז מהתקבול סכום כלשהו בגין תקופת אחזקה או פחת, אם מועד הרכישה/בניה וסכומה אינו ידוע?
20.07.2012
מאת: רו"ח (משפטן) אייל סנדו רו"ח רונית בר
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
תושב ישראל יצא לשליחות בקנדה עם אשתו וילדיו. עד אוגוסט 2008 עבדו הנישום ובת זוגו כמורים שכירים בארץ ובספטמבר 2008 יצאו לשליחות בקנדה, שם עבדו כשכירים במשך שלוש שנים בעבור עמותה של בית הספר. באוגוסט 2011 שבו בני הזוג לארץ, והחלו לעבוד בארץ כשכירים מספטמבר 2011 . כעת הם מבקשים להגיש דוחות להחזר בעבור השנים 2008 ו-2011. 1. האם בני הזוג נחשבים לתושבי ישראל בשנים האמורות בקנדה? 2. האם עליהם לצרף לדוחות את ההכנסות בארץ וההכנסות בחו"ל (לפי שער הדולר של קנדה ליום 31.12.2008 ו 31.12.2011- בהתאמה)? 3. האם קיימת אמנה למניעת כפל מס בין ישראל וקנדה?
20.06.2012
מאת: מר חיים חיטמן
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
1. מה ההבדל בין בעל שליטה לבעל שליטה בחברת מעטים? האם יש הבדל באחוזים המשולמים והיכן יופיע כל אחד מהם בטופס 102? 2. האם כל בעלי השליטה יופיעו בטופס 102 במשבצות שבגינן לא מפרישים עבור דמי אבטלה, ואם לא כולם, אילו בעלי שליטה יהיו מבוטחים בביטוח אבטלה ויפרישו בגינם דמי ביטוח מלאים ואילו בעלי שליטה לא יהיו מבוטחים בביטוח אבטלה וישולמו בגינם דמי ביטוח מופחתים?

 

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה