• בית
  • שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

20.02.2012
מאת: רו"ח (עו"ד) גדי אלימי ועו"ד אתי גורלי-הלמן
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
חברה שולחת את המנכ"ל שלה לאפריקה (למדינה שאינה חתומה על אמנה עם ישראל), לצורך עבודה במסגרת חברת הבת שלה ( 50% החזקה). המנכ"ל נוסע עם משפחתו במסגרת רילוקיישן. הוא ייחשב עובד חברת הבת, וייתכן שבד בבד יקבל שכר טרחה גם מחברת האם (כעצמאי - כפי שהיה נהוג טרם הנסיעה). 1. האם חברת האם יכולה לשלם את דמי השכירות של דירת המנכ"ל בחו"ל ולדרוש זאת כהוצאה? 2. האם לחלופין יכולה חברת האם לשלם למנכ"ל אש"ל בגין ימי השהייה בחו"ל (כ-114 דולר ליום), גם אם ישהה בחו"ל במשך רוב השנה? 3. האם החברה יכולה לשלם הן את הוצאות הלינה (עד גובה הסכום המותר בניכוי ליום בגין נסיעה לחו"ל) והן אש"ל בסך של כ-68 דולר ליום ללא קבלות, וכל זאת במסגרת הוצאות נסיעה לחו"ל? 4. לצורך הכרה בהוצאה בגין הנסיעה, האם קיים הכרח שהמנכ"ל יתוגמל ישירות על ידי חברת האם כנגד חשבונית (יובהר כי קיימים יחסי גומלין בין שתי החברות, ובין היתר חברת הבת מחייבת את חברת האם בגין חיובים שונים, לרבות שכרו של המנכ"ל)?
20.02.2012
מאת: רו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס ועו"ד אתי גורלי-הלמן
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
קצין סיפון ב'צים', בעל אזרחות ישראלית שנולד בארץ, עבד שנים בחברה. זה כמה שנים הוא נשוי לפיליפינית והוא בעל תעודת תושב קבע בפיליפינים. הוא רוצה לעבור לגור בפיליפינים ולהמשיך לעבוד ב'צים'. רוב הזמן, למעט כחודש בשנה (ביקורי משפחה) יהיה בהפלגות ובביתו בפיליפינים. חברת 'צים' ממשיכה לנכות לו מס בתלוש השכר כישראלי. אין לו דירה בישראל (לפני כן שכר דירה). 1) האם החובל שניתק את תושבתו ומרכז חייו הוא בפיליפינים חייב מס בישראל? 2) כיצד יקבל בפועל אישור לכך - האם עליו לפנות לפרה-רולינג, ואם התשובה חיובית לפנות לפקיד השומה שימציא ל'צים' מכתב שהוא אינו תושב ישראל?
20.02.2012
מאת: רו"ח (משפטן) ישי כהן
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
חברה פרטית מקבלת דיווידנד ממפעל מאושר המאוגד כחברה פרטית. 1. האם החברה חייבת במס בגין הכנסה זו? 2. אם החברה הפרטית (הרגילה) שקיבלה את הדיווידנד מהמפעל המאושר מחלקת אותו לבעלי מניותיה, שהם אנשים פרטיים - האם מדובר בחיוב במס בשיעור מופחת?
20.02.2012
מאת: רו"ח (עו"ד) גדי אלימי
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
נישום יתחיל לעבוד בחברה זרה בפפואה גינאה החדשה (מדינה ליד אוסטרליה). שכרו, בסך 6,000 דולר נטו, ישולם ישירות לחשבון הבנק שלו. הוצאות הדיור ושאר ההוצאות ישולמו על ידי החברה. הנישום ישהה שם כ-300 יום בשנה אך ימשיך להיחשב תושב ישולמו על ידי החברה. הנישום ישהה שם כ 300- יום בשנה אך ימשיך להיחשב תושב ישראל בשל מבחני המשנה (בית, משפחה, חשבון בנק ועוד). 1. האם ניתן לפטור אותו ממס בישראל בשל היותו גם תושב פפואה גינאה החדשה? האם יש אמנה שפוטרת ממס בישראל בשל היותו תושב המדינה הזרה והמס משולם שם? 2. מה דין דמי הביטוח הלאומי על ההכנסות משם?

 

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה