• בית
  • שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

20.01.2012
מאת: רו"ח (משפטן) ישי כהן
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
מערכת לייצור חשמל מורכבת על רפת במשק חקלאי ומוגדרת כמערכת עסקית ולא כמערכת פרטית. 1. האם ההכנסה מייצור החשמל תמוסה לפי הכנסה מעסק או לפי סעיף 2( 6) לפקודה - הכנסה מהשכרת נכס בית (פסיבית)? 2. אם יש הפסד (אם הוצאת ניכוי הפחת גדולה יותר מההכנסה), האם יש לכך משמעות?
20.01.2012
מאת: מר חיים חיטמן
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
לאדם הכנסה מעבודתו כשכיר וכן הכנסה מעבודתו כעצמאי, אולם הוא אינו עונה להגדרת עובד עצמאי - כעצמאי יש לו הוצאות ולכן הכנסתו החייבת מזערית, דהיינו הכנסה פסיבית נמוכה. לפיכך הוא אינו משלם דמי ביטוח כעצמאי. האם הוא זכאי לקבלת דמי פגיעה בעבודה מעבודתו כשכיר?
20.01.2012
מאת: רו"ח (משפטן) ישי חיבה
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
האם מחילת חוב שחברה מוחלת לחברה אם ולחברה סבתא חייבת במע"מ עסקאות על ידי החברות הנמחלות, וזכאית לקיזוז מע"מ התשומות על ידי החברה המוחלת (כל החברות רשומות באיחוד עוסקים)?
01/03/2017
מאת: רו"ח (משפטן) אייל סנדו
פורסם ב: ידע למידע - חשבים - מרץ 2017
אדם הגיע לגיל 67 בשנת 2015 והחל לקבל מקרן פנסיה בשוודיה פנסיה חודשית בסכום נמוך )כ 400- ש"ח לחודש(. בשוודיה לא ניכו מס )בשל גובה הסכום(. האדם עובד כשכיר בארץ במשרה מלאה )מס שולי מרבי(. האם דין ההכנסה שלעיל כדין הכנסה מפנסיה בארץ? האם הפטורים לפי 9א יחולו עליה? האם קיים פטור מיוחד או הקלות מס במסגרת אמנת המס עם שוודיה?

 

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה