• בית
  • שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

20.06.2012
מאת: רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
נהוג להוון היטלי השבחה לקרקע ועל כן ההיטל אינו ניתן להפחתה, בדומה לקרקע. ואולם, היטל השבחה מתייחס להשבחה של הקרקע לשימוש השונה מהמיועד טרם ההשבחה. האם היטל השבחה בעבור שימוש חורג שמשולם כל כמה שנים (לדוגמה חמש שנים) יכול להיחשב הוצאה שוטפת או להיות מופחת על פני השנים (הרי אין "השבחה" של הקרקע וההוצאה מתייחסת לשימוש החורג בה, מעין "קנס" על שימוש בקרקע באופן שונה מהיעוד)?
20.06.2012
מאת: רו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס ורו"ח (משפטן) אייל סנדו
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
עובד בכיר בחברה ישראלית נשלח לרילוקיישן בחו"ל לעבודה בחברת האם (חברה תושבת חוץ) לתקופה של 47 חודשים. העובד עבר לחו"ל עם בני משפחתו ולא ביקר כלל בישראל בתקופה האמורה. בתקופה זו קיבל העובד אופציות של חברת האם (תושבת החוץ), אך מימוש האופציות בפועל התבצע לאחר חזרתו לישראל. 1. בהנחה שלעובד לא הייתה זיקה לישראל, האם הוא יכול לטעון כי יש למסות אותו כתושב חוץ בגין התקופה האמורה? 2. האם אפשר לטעון כי הרווח ממימוש האופציות ימוסה בצורה לינארית וכי ההכנסה חייבת במס רק ממועד חזרתו לארץ, וזאת על פי החלטות מיסוי 61/06 ו-27/07 ?
20.05.2012
מאת: מר חיים חיטמן
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
אלמנה בת 60 מקבלת קצבה מהמעביד שלה, ונוסף על כך קצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי. מלבד הכנסות אלה אין לה עוד הכנסות. האם עליה לשלם דמי ביטוח לאומי כ"לא עובדת"?
20.05.2012
מאת: רו"ח ענת דואני ורו"ח (משפטן) ישי חיבה
פורסם ב: חשבים - ידע למידע
חברת תיירות מוכרת לחברה ישראלית לינה בבתי מלון בארץ בעבור תושבי חוץ, ובתי המלון מפיקים חשבונית עם מע"מ בשיעור אפס לחברת התיירות. האם עסקת המכירה מחברת התיירות לחברה הישראלית יכולה להיחשב עסקת מע"מ בשיעור אפס?

 

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה