שליטה וניהול

המונח "שליטה וניהול" מהווה מבחן תושבות לגבי חברות בד"כ.

הכוונה היא לחברות שהתאגדו מחוץ לישראל אולם ה"שליטה וניהול" על עסקיהן מתקיים בישראל.

במצב כאמור החברה שהתאגדה עפ"י דין זר, הופכת למעשה לחברה תושבת ישראל אשר חייבת במס על כלל הכנסותיה.

המונח "שליטה וניהול" טומן בחובו בחינת מקום קבלת ההחלטות האסטרטגיות והיומיומיות. במידה וייקבע כי מקום השליטה והניהול הוא בישראל, מתקיים המבחן והחברה הופכת ל"ישראלית".

משרדנו שותף לדיונים רבים ברשות המיסים לגבי חברות שנושא השליטה וניהול עלה בנוגע אליהם.
כמו כן, גופים רבים מקבלים ייעוץ בנושא לאור תשומת הלב הרבה הנתונה לנושא זה.

נשמח לייעץ בנושאים אלו. במקרים המתאימים – נא לפנות לחברי המחלקה למיסוי בינלאומי במשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה