הסדרת נכסים וחשבונות בנק זרים

בשנים האחרונות, חל גידול משמעותי בפניות של לקוחות אשר החזיקו חשבונות בלתי מדווחים בבנקים מחוץ לישראל לרשות המסים לשם דיווח עליהם והסדרתם תוך תשלום המס והסרת המחדל הפלילי. חלק ניכר מהלקוחות לא היה ער לחובתו לדווח על קיומם של חשבונות הבנק ועל ההכנסות אשר נבעו מהם, וזאת בשל שיטת המס אשר הייתה נהוגה בישראל עד לסוף שנת 2002, ואשר ברוב המכריע של המקרים לא הטילה חיוב במס על הכנסות מסוג אלו.

הסדרים אלו נעשו על רקע שיפור משמעותי מצד רשות המסים ביכולת לקבל ולהשיג מידע בדבר נכסים מחוץ לישראל של תושבי ישראל, וזאת לאור אמנות עליהן חתמה ישראל, חילופי מידע במסגרות שונות והגברת השקיפות בעולם.

רשות המסים הודיעה מספר פעמים על תכניות גילוי מרצון כאלו ואחרות, אשר המוצלחת שבהם אפשרה להגיש פניות לרשות באופן אנונימי, להגיע להסכמות לגבי סכום המס שישולם, ורק לאחר מכן לחשוף את פרטיו של הלקוח ולקבל אישור בדבר החסינות הפלילית.

נציין כי צוות משרדנו אשר מרביתו עסק בטיפול בפניות לגילוי מרצון בעת עבודתו ברשות המסים, טיפל בהצלחה מרובה במאות פניות לגילוי מרצון. למרות סיום תוקפן הפורמאלי של תכניות הגילוי מרצון, המלצתנו ללקוחות שטרם הסדירו נכסים בלתי מדווחים, היא להסיר את המחדלים בהקדם האפשרי.

לקבלת מידע ופרטים נוספים, נא לפנות לרו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס ממשרדנו.
ליצירת קשר לחץ כאן: hagi@ahec-tax.co.il

מידע נוסף:
כנס המשרד (ינואר 2017): מצגת בנושא הסדרי מס ליהלומנים ועדכוני חקיקה
מבזק מס (מרץ 2017): מידע שהתקבל מארה”ב לגבי חשבונות בנק של ישראלים בשנים 2015 ו – 2014

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה