• בית
  • ימי עיון
  • חברות ארנק, משיכות בעלים ויתרות חובה של בעלי שליטה – מכללת חשבים

חברות ארנק, משיכות בעלים ויתרות חובה של בעלי שליטה – מכללת חשבים

יום עיון בנושא: מיסוי יתרות חובה, משיכת בעלים, שימוש בנכסי חברה ע"י בעלי מניות מהותי
תאריך: 28.03.2019
שעה: 11:00
מקום: קמפוס MY, רח' לח"י 31, בני ברק

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה