84 תוצאות חיפוש: "גילוי מרצון
27.10.2019
...ה את נוהל גילוי מרצון – נוהל אשר אפשר דיווח על הכנסות אשר חייבות בישראל ולא דווחו, וגילוי נכסים שלא הוצהרו בפני רשות המיסים.  הנ..., ואילו בשנת 2019 מתאפשר להגיש פניות לגילוי מרצון – פניות שמיות בלבד. במבזק מס מספר 785  פרסמנו כי מנהל רשות המיסים הצהיר באופן מ...ות שלא דווחו בישראל.  לדוגמה – משרדנו ייעץ בלא מעט מקרים בהם תושבי חוץ אשר מחזיקים דירות בישראל ומשכירים אות...
25.7.2019
...ר.
משרדנו היה מעורב בפניות והסדרים רבים מאוד והיה עד במהלך השנים לשינוי אשר חל בקשר לנושא מהותי ביותר בהסדר והוא R...הפרה בוטה (ההדגשה במקור!) של האיזון העדין העומד בבסיס הליך הגילוי מרצון וכי דרישה זו נגועה בחוסר תום לב...............
6.6.2019
..., לא יוארך מעבר למועד זה, וכן לא צפויה תכנית חדשה לגילוי מרצון.
2. לרשות המיסים הגיע מידע בנוגע לחשבונות בנקים באיי קיימן, אשר היא צפויה לעשות בו שימוש בקרוב. יתרה מכך, רמז מנהל הרשות כי מידע שכזה הגיע לרשות המיסים גם ממדינות אחרות בעולם. אנו ממליצים כי כל מי שהליך הסדר מול רשות המיסים עשוי להיות רלוונטי עבורו.........
20.12.2018
...ך לשקול הגשת פנייה אנונימית לגילוי מרצון. הפניות האנונימיות מתאפשרות עד לסוף שנת 2018 (ראה מבזקנו מספר 753), קרי – נותרו ימים ספורים להגשת הפניות. כידוע, לגבי פ...2018:
מומלץ למשקיעי קריפטו לבחון את תוצאות פעולותיהם העדכניות (עד היום) ולברר האם קיימים רווחים לצורכי מס בשנת המס הנובעים ממימושי מטבעות. מצאנו, כי קיימים לקוחות רב.........
18.10.2018
...נו מזכירים לקוראינו כי הליך גילוי מרצון אשר מאפשר הגשת פנייה אנונימית יסתיים בסוף שנת 2018. המשמעות היא כי מספיק להגיש את הפנייה... שבאפשרותו להעריך את תוצאת המס וההסכם שייחתם עם רשות המיסים לפני חשיפת פרטיו, לאותו לקוח גם עומדת האפשרות "לסגת לאחור&... את העובדה כי כבר שנה לאחר רבעון אחרון של 2017, לא הגיע הביטקוין (ושאר הטוקנים) לרמות המחיר אשר היו בשלהי 2017 – תקופת ה"חגיג...
22.2.2018
...ש – הוראת שעה לשנים 2018-2019 (להלן – הנוהל החדש).
ביום 13.2.2018 פרסמה הרשות הוראת...ווחו על הכנסותיהם והונם לבצע הליך של "גילוי מרצון" תוך תשלום המס והימנעות מנקיטת ה...t;?) מהמייצג לחתום על הצהרה בנוגע לנכסיו והכנסותיו של הלקוח – המייצג נדרש לראשונה במסג...דווח…". בנוסף לאלו נדרשת הצהרה בדבר אימות הנתונים והחישובים לרבות סיווג ההכנס...
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה