10 תוצאות חיפוש: ביטקוין
22.5.2019
... כ"מטבע".
משמעות הפסיקה היא כי יקשה על כל אותם משקיעי קריפטו לנקוט בעמדה לפ...רבות של המשקיע לכך שיש לסווג את הביטקוין כ"מטבע", ובהן טענת היותו "היל...יסים פורסמה לראשונה רק בשנת 2017. גם עמדה זו לא התקבלה ע"י השופט.
השופט ה...ו רשומה דיגיטלית בלבד, ולא עזרה העובדה כי חלק ניכר ביותר ממטבעות הפיאט – גם ...quot; הקיים במחזור הוא לא כסף מזומן אלא רשומות דיג...
5.7.2018
...טקוין ואתריום לפופולארית בקרב משתמשים רבים.
מגמה זו הובילה את רשות המסים לפרסם הנחיות שונות בנושא.
במסג...ח אותו קיבל היחיד, בדמות חצי ביטקוין, מהווה רווח מהימורים ושוויו 5,000 דולר. בהנחה שמדובר ב...כי פעילות הימורים בהיקפים מהותיים ותדירים עשויה, בנסיבות המתאימות, להיחשב כהכנסה מעסק, ולפיכך על רווחים כאמור יחול שיעור המס השולי ולא יינתן כל פטור (לעניין ...בע, יציאתו מרשותו של היחיד...
7.6.2018
...רות השונות גם ברגע נתון מסוים, שיכול להגיע לאחוזים רבים. כמו כן, התנודתיות היומית של שער האסימון עשויה להגיע לעשרות אחוזים בין השער הגבוה והשער הנמוך לאותו היום. לאור רמת התנודתיות והקושי בכימות מדויק של התקבול באסימונים וההמרה ...מימוש האסימונים, התחייבה החברה ליישם על עצמה (אך לא על לקוחותיה) את גישת רשות המסים באשר לסיווג האסימון כנכס ולא כמטבע. משמעות הדבר – הפירמה תוכל...
12.4.2018
...בחוזר 5/2018 של רשות המיסים : 1. המטבעות הווירטואליים לא נחשבים כ"מטבע" – זו עמדת הרשות, ופועל יוצא מעמדתה הוא שלילת פטור מהפרשי הצמדה בהתאם לסעיף 9(13) בפקודה. עמדה זו של הרשות מתבססת על ההגדרות בחוק בנק ישראל. נ......
8.1.2018
...ot;, וזאת לאור הפרסום הרב שנלווה למטבע זה ולעלייה המסחררת במחירו מכאלף דולרים בתחילת 2017 ועד לכ...שם "סאטושי נאקאמוטו" קישור לרעיון ולמסמך שכותרתו : A Peer-to-Peer Electron...חרים שמפרסמים את מרכולתם ברחבי הרשת. ברכישת מטבע התשלום נעשה ע"י המטבעות ה"רגי...ת ביטקוין בתמורה למספר מטבעות "את'ר" וכו'). קיימות פלטפורמות מסחר רבות המ...מאפשרים לשלם עבור השירות...
4.1.2018
..." הרי שההכנסות חייבות במס אשר מוטל על כל הכנסה עסקית, קרי – מס בשיעורים רגילים אשר ...עיקרית אחת והיא – הפטור המוענק ליחיד על הפרשי שער בסעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה. אילולא הפטור האמור, לא היה בראש מעי... ממשרדנו. ...........................
12.12.2013
...וירטואלי זה, הינו מטבע דיגיטלי מבוזר, שהולך ותופס תאוצה בעולם. אין למטבע גוף או בנק מרכ...ם להיות במחזור הוא 21 מיליון. תהליך רכישה ושמירה של ה"ביטקוין" הוא מאתגר ומצר...בלת המטבע כתמורה בגין מכירת מוצר או אספקת שירות. השלכות מס אפשריות: בעת קבלת המטבע כתמו...שימוש במטבעות הווירטואליים יגבר, צפוי כי שאלות המס תהיינה נפוצות יותר ויותר.
למשרדנו היכ...............
12.12.2013
...וירטואלי זה, הינו מטבע דיגיטלי מבוזר, שהולך ותופס תאוצה בעולם. אין למטבע גוף או בנק מרכ...ם להיות במחזור הוא 21 מיליון. תהליך רכישה ושמירה של ה"ביטקוין" הוא מאתגר ומצר...בלת המטבע כתמורה בגין מכירת מוצר או אספקת שירות. השלכות מס אפשריות: בעת קבלת המטבע כתמו...שימוש במטבעות הווירטואליים יגבר, צפוי כי שאלות המס תהיינה נפוצות יותר ויותר.
למשרדנו היכ...............
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה