127 תוצאות חיפוש:
11.10.2018
ביום 21.6.2018 פסק בית המשפט העליון בארה"ב לטובת מדינת דרום דקוטה במשפט שהתנהל מול חברת Wayfair העוסקת במסחר אלקטרוני. בפסק הדין המהפכני נקבע, כי אין צורך בנוכחות פיזית של המוכר במדינה כתנאי לתשלום מס מכירה באותה מדינה.
6.9.2018
ביום 14.8.2018 פורסם פס"ד פרוסול (ע"מ 50783-01-14) שדן בטענת פקיד השומה להפעלת סעיף 86 לפקודה ("עסקה מלאכותית") כשנטען כי נישום מנצל לרעה את הוראות אמנת מס בין ישראל למדינה זרה.
28.6.2018
במבזקנו מספר 361 משנת 2010 הוצגו עיקרי השינויים הצפויים באמנת המס החדשה עם אוסטריה. ביום 30 בינואר 2018 פורסם צו אשר נותן תוקף להסכם הסופי שנחתם בנובמבר 2016 בין ישראל לאוסטריה, אשר נבנה על בסיס אמנת המודל של ה-OECD. הצו ייכנס לתוקף בישראל החל מיום 1 לינואר 2019.
21.6.2018
לפני מספר ימים ניתן פסק דינו של ביהמ"ש העליון בעניין חברת גמול אמריקה (ע"א 8934/16), אשר עוסק בפרשנות סעיף 26 לאמנת המס עם ארה"ב בנושא מניעת מסי כפל (להלן- האמנה). פסק הדין הפך את החלטת ביהמ"ש המחוזי בתיק (ע"מ 49525-02-14, ראה מבזקנו מספר 665).
12.9.2017
ביום ה - 7 ביוני 2017 חתם שר האוצר, משה כחלון, על אמנה חדשה בשם Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS (להלן: "אמנת ה - MLI"). אמנת ה- MLI מהווה כלי לתיקון "גורף" של אמנות למניעת כפל מס בילטרליות, כחלק מיישום פעולה מס' 15 (פיתוח מכשיר מולטילטרלי לתיקון אמנות
11.1.2017
בהמשך למבזקנו הקודם (מספר 671) ולכניסתה לתוקף של אמנת המס החדשה עם קנדה החל מה - 1/1/2017, להלן חלקו השני של המבזק המביא דגשים לגבי הוראות האמנה החדשה:
11.1.2017
בהמשך למבזקנו הקודם (מספר 671) ולכניסתה לתוקף של אמנת המס החדשה עם קנדה החל מה - 1/1/2017, להלן חלקו השני של המבזק המביא דגשים לגבי הוראות האמנה החדשה:
5.1.2017
ב - 21/9/2016 נחתמה אמנה חדשה עם קנדה, המחליפה את האמנה הקודמת שנחתמה בשנות השבעים. ב - 21/12/2016 ניתן צו מס הכנסה (מניעת מיסי כפל) (קנדה), התשע"ו-2016, הנותן תוקף לאמנה, החל מה - 1/1/2017. להלן במבזק זה ובמבזקנו הבא,
5.1.2017
ב - 21/9/2016 נחתמה אמנה חדשה עם קנדה, המחליפה את האמנה הקודמת שנחתמה בשנות השבעים. ב - 21/12/2016 ניתן צו מס הכנסה (מניעת מיסי כפל) (קנדה), התשע"ו-2016, הנותן תוקף לאמנה, החל מה - 1/1/2017. להלן במבזק זה ובמבזקנו הבא,
14.12.2016
בהתאם להגדרת "תושב" בסעיף 1 לפקודה, ביחס לחבר בני אדם (ולהלן נתייחס לחברה לשם הנוחות), נקבעת תושבות של חברה על פי מקום התאגדותה או על פי מקום השליטה והניהול על עסקיה. ככל שמדובר בחברה שהתאגדה מחוץ לישראל, יראו חברה כאמור כתושבת ישראל אם השליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל.
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה