מבזקי מס

ביטוח לאומי

ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 59551-05-18) קיבל באופן חלקי ביום 23 ביוני 2020 את תביעתה של שרה נעמי בלס (להלן: המבוטחת) וקבע כי לעניין תחשיב דמי הלידה יש לראות בחלק מהעמלות שקיבלה טרם הלידה, כשכר רגיל ולא כ"תשלום נוסף" שמתחייב בפריסה.
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 11245-06-18) קיבל ביום 19 ביוני 2020 את תביעתו של מנחם כרמל (להלן: המבוטח), בעל השליטה בחברה, וקבע כי הלוואות פרטיות בסכומים של מיליונים ואף עשרות מיליונים, שמשך והשיב חליפות מחשבון החברה, אינן בגדר משיכת בעלים שדינה כשכר, ולפיכך פטורות מדמי ביטוח.
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 46493-09-16) דחה ביום 30 במרץ 2020 את תביעתו של גורי צוקר (להלן: המבוטח) וקבע כי אין לראות בתשלום הבונוס ששולם לו לאחר תאונת העבודה, כחלק משכרו הרגיל לצורך חישוב דמי הפגיעה וגמלת הנכות מעבודה.
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 51177-06-18) קיבל ביום 21/5/2020 את תביעתו של בנק לאומי (להלן: הבנק), וקבע כי המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל) לא היה רשאי להטיל קנסות בגין שומות ניכויים שהושתו על הבנק, אף שהשומות נעשו בעקבות שומת ניכויים של מס הכנסה, ואף שלטענת המל"ל מדובר בסוגיות חוזרות ונשנות של הטבות שונות לעובדים.
מנכ"ל המוסד לביטוח הלאומי (להלן: המל"ל) הורה להנהיג הקלות בתקופת משבר הקורונה כדי לסייע למבוטחים בעת זו, לרבות הקלות בקביעת התושבות לשוהים בחו"ל ולחוזרים לישראל בעקבות המשבר.
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 42025-11-19) דחה ביום 10 במאי 2020 את תביעתה של אלוירה אוגאי (להלן: המבוטחת) וקבע כי לא תוכל להיות זכאית לגמלת אזרח ותיק מיוחדת טרם יחלפו 24 חודשים מיום שהפכה לתושבת, לפי ההגדרות בעניין זה, בחוק הביטוח הלאומי.
ביה"ד הארצי לעבודה דחה ביום 13 במאי 2020 את ערעורו של שלמה דהוקי (להלן: המבוטח) (עב"ל 10067-10-17) וקבע כי נישום מייצג בחברה משפחתית חייב בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן: דמי ביטוח) על הכנסותיו האישיות, אף אם הללו הן דמי ניהול מחברה משפחתית המצויה בהפסדים לצורך מס.
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 65341-12-17) דחה ביום 30/03/2020 את תביעתו של ג'עפר עווד (להלן: "המבוטח") וקבע כי את דמי הפגיעה יש לחשב לפי בסיס השומה הסופית לשנת הפגיעה ולא על בסיס הכנסות מוגדלות (ברוטו) שדווחו לפקיד השומה ושולמו מקדמות מס הכנסה בגינן, אף שהללו אירעו טרם הפגיעה.
משה עצמאי בעל מסעדה, העסיק דרך קבע 15 עובדי.   בעקבות משבר הקורונה הוציא במחצית חודש מרץ 2020 את כל העובדים לחל"ת, ונעל את המסעדה. כך המצב גם כיום.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה