מבזקי מס

ביטוח לאומי

בעקבות דרישת המוסד לביטוח לאומי מהמעסיקים החל ב- 1.1.07 למלא את פרטי בעלי השליטה והעובדים (עד 5 בעלי שליטה ועובדים) בטופס 102 החדש, אגף הגביה ממעסיקים בבט"ל פרסם איגרת בעיתונות
השבוע פורסם בעיתונות כי המוסד לביטוח לאומי עומד להוציא הנחיות חדשות בנוגע לאופן הדיווח של עסקים, כך שהחל מ-1.1.2007 יידרש פירוט חודשי מלא של הכנסות בעלי השליטה וכי עסקים קטנים בהם מועסקים עד 5 עובדים
השבוע פורסם בעיתונות כי המוסד לביטוח לאומי עומד להוציא הנחיות חדשות בנוגע לאופן הדיווח של עסקים, כך שהחל מ-1.1.2007 יידרש פירוט חודשי מלא של הכנסות בעלי השליטה וכי עסקים קטנים בהם מועסקים עד 5 עובדים
כידוע תקנות 14 ו-15 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות), קובעות כי תוטל על הכנסות "פסיביות" חבות בדמי ביטוח לאומי אך ורק אם הינן עולות על ההכנסות משכר או מעסק
כידוע תקנות 14 ו-15 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות), קובעות כי תוטל על הכנסות "פסיביות" חבות בדמי ביטוח לאומי אך ורק אם הינן עולות על ההכנסות משכר או מעסק
פרק חמישי 3 לחוק מיסוי מקרקעין, סעיפים 49י"א עד 49י"ח דנים בחילוף זכויות במקרקעין. סעיף 49י"ב דן בפטור ממס בחילוף זכויות בדירות מגורים. סעיף 49ט"ז קובע כי במכירת הזכות החלופית בדירת מגורים
מן המפורסמות הוא כי הכנסתה החייבת של חברה משפחתית אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי כל עוד לא חולקה כדיבידנד לבעלי המניות (ראה לעניין זה פס"ד וייס).
בהתאם לחוות דעת של הלשכה המשפטית במוסד לביטוח לאומי נתקבלה החלטה פורמאלית, במסגרת חוזר כללי של המוסד לביטוח לאומי
חבות במס הכנסה במבזק מס מספר 77 מיום 4.8.2004 עדכנו כי תקרת שכר הדירה למגורים לצורך חישוב הפטור תיוותר במהלך שנת 2004 בסך של 7,390 שקלים חדשים לחודש.
ביום 28.6.2004 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בעניין תביעתו של פלוני, אשר איננו מתגורר במדינת ישראל, לשלם לו קצבת זקנה
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה