מבזקי מס

מיסוי בינלאומי

אנו מזכירים לקוראינו כי הליך גילוי מרצון אשר מאפשר הגשת פנייה אנונימית יסתיים בסוף שנת 2018. המשמעות היא כי מספיק להגיש את הפנייה עד ליום 31 בדצמבר 2018, גם אם הטיפול יימשך לאחר מכן. (ראו מבזקי מס 714, 722) פניות שיוגשו החל מינואר 2019 לגילוי מרצון יחייבו הגשת פנייה כוללת פרטי הלקוח.
ביום 21.6.2018 פסק בית המשפט העליון בארה"ב לטובת מדינת דרום דקוטה במשפט שהתנהל מול חברת Wayfair העוסקת במסחר אלקטרוני. בפסק הדין המהפכני נקבע, כי אין צורך בנוכחות פיזית של המוכר במדינה כתנאי לתשלום מס מכירה באותה מדינה.
לאחרונה הודיעה ישראל ל- OECD על אשרור האמנה הרב מדינתית (MLI) אשר תיכנס לתוקף ב- 1 לינואר 2019, זאת ביחס לאמנות עם מדינות אחרות אשר יאשררו את האמנה הרב מדינתית עד למועד זה ובכפוף להוראות המעבר באמנה האמורה. האמנה כוללת שינויים רבים בתחומים מגוונים, לרבות ביחס לניכויי מס במקור; הגדרות מוסד קבע; ניצול לרעה של אמנות מס ועוד (ראה מבזקנו מספר 698).
פרק הנאמנויות בפקודה כולל ההוראה למניעת תכנון המס הבא: חברה אשר יש לה נכסים, יוצרת נאמנות אשר הנהנים בה הם בעלי השליטה בחברה, החברה מעבירה אל הנאמנות נכסים אשר יועברו בעתיד אל אותם בעלי שליטה (הנהנים בנאמנות), תוך העלאת טענה בדבר היעדר חיוב במס.
ביום 14.8.2018 פורסם פס"ד פרוסול (ע"מ 50783-01-14) שדן בטענת פקיד השומה להפעלת סעיף 86 לפקודה ("עסקה מלאכותית") כשנטען כי נישום מנצל לרעה את הוראות אמנת מס בין ישראל למדינה זרה.
השבוע פורסמה כתבה באחד העיתונים הכלכליים הנושאת את הכותרת "משקיעים בנדל"ן בארה"ב? העליון תומך בהטלת כפל מס מהכנסה". בהמשך נאמר כי "בית המשפט העליון הכריע באופן סופי בשאלות הללו, כאשר אישר את עמדת רשות המסים
במבזקנו מספר 745 התייחסנו להיבט העיקרי שעלה מתוך פס"ד דלק הונגריה (ע"מ 28212-11-15)- וזו השאיפה לניטראליות מיסויית בין חלופת משיכת דיבידנד לבין חלופת רווח הון בכל הנוגע להחזקה מהותיות בחברה זרה, והשלכותיה הפוטנציאליות. במבזק זה נעסוק בהיבט נוסף מתוך פסק הדין, הנוגע להגדרת המונח "מס" והכללת מסי חוץ במסגרתו, גם כאשר הדברים לא נאמרים מפורשות.
בסוף שנת 2017 אושר חוק התקציב לשנת 2018 (להלן: "החוק") הכולל רפורמה מקיפה בדיני המס החלים בצרפת על חברות ויחידים. מרבית מסעיפי החוק נכנסו לתוקף כבר בתחילת השנה, מ- 1 בינואר 2018. לאור גל העלייה המבורך מצרפת לישראל בעשור האחרון, חשוב לשים לב לשינויים המהותיים
לאחרונה פורסם פס"ד דלק הונגריה (ע"מ 28212-11-15) שניתן ע"י כבוד השופט שמואל בורנשטיין (ראה מבזקנו מספר 741). פסק הדין (והניתוח המועלה בו) מרתק בפני עצמו, ומבלי להיכנס לנבכי הנושאים הכלולים בו, נזכיר כי בסופו של יום העדיף בית המשפט, חלף היצמדות ל"לשון החוק היבשה"
תחום הקריפטו עובר טלטלות ושינויים ללא הפסקה. שווי המטבעות תנודתי להפליא ועמו עולה ויורד מצב רוחם של הפעילים בתחום, משרדנו נפגש עם עשרות לקוחות בתחום, ובחודשים האחרונים עם מספר קבוצות אשר נמצאות בשלבים שונים של הנפקת טוקנים אשר מכונה ICO (Initial Coin Offering) או TGE (Token Generation Event) (להלן "הנפקת טוקנים" או "ICO") הסביבה העסקית
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה