מבזקי מס

מיסוי ישראלי

על פי סעיף 64א1(ב)(8)(ג), במכירת מניות בחברה שקופה יוקטן מעלות המניות המתואמת סכום ההפסדים "נטו" אשר יוחסו לבעל המניות עד לגובה המחיר המקורי המתואם, כך שרווח ההון יגדל בסכום זה
בעקבות תכנית החירום הכלכלית אשר הביאה לעלייה משמעותית בשיעורי המס ליחידים עקב ביטול התקרות לביטוח לאומי התאגדו שכירים ועצמאים רבים כחברות
בעקבות תכנית החירום הכלכלית אשר הביאה לעלייה משמעותית בשיעורי המס ליחידים עקב ביטול התקרות לביטוח לאומי התאגדו שכירים ועצמאים רבים כחברות
החל משנת המס 2003, תושב ישראל חייב במס על הכנסותיו על בסיס כלל עולמי, לרבות משכורת בחו"ל. על פי תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), הוצאות
החל משנת המס 2003, תושב ישראל חייב במס על הכנסותיו על בסיס כלל עולמי, לרבות משכורת בחו"ל. על פי תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), הוצאות
על פי תיקון 132 המתוקן, רווח הון ממכירת אג"ח להמרה הנסחרות בבורסה יהיה חייב במס בדומה לאגרות חוב "רגילות", החל מיום 1.1.2004, גם לגבי אגרות חוב שהונפקו לפני 8.5.2000,
על פי תיקון 132 המתוקן, רווח הון ממכירת אג"ח להמרה הנסחרות בבורסה יהיה חייב במס בדומה לאגרות חוב "רגילות", החל מיום 1.1.2004, גם לגבי אגרות חוב שהונפקו לפני 8.5.2000,
סעיף 9(13) לפקודה אשר קבע פטור ממס להפרשי הצמדה על "מלוות מועדפים" תוקן בעקבות הרפורמה, כך שעל פי הנוסח המתוקן יינתן פטור ממס להפרשי הצמדה (לרבות הפרשי שער)
סעיף 125ג(ב)(2) לפקודה קובע שעור מס של 15% על ריבית מאגרת חוב נסחרת בבורסה, (באיגרת חוב שאינה צמודה יוטל מס בשיעור של 10%)
סעיף 125ג(ב)(2) לפקודה קובע שעור מס של 15% על ריבית מאגרת חוב נסחרת בבורסה, (באיגרת חוב שאינה צמודה יוטל מס בשיעור של 10%)
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה