מבזקי מס

מיסוי מקרקעין

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין מעניק לדייר, פטורים שונים בהתקיים התנאים המופיעים בו, במכר זכויות במקרקעין ליזם בגין שרותי חיזוק (תמ"א 38/1) או הריסה ובניה מחדש (תמ"א 38/2) שנותן היזם לדייר, בתמורה.
ביום 15.1.2015 דחתה וועדת הערר בעניין דליה בובליל (ו"ע 40915-10-16), את ערערה על דחיית בקשתה ממנהל מסמ"ק לתקן שומה שהגישה לפני כ-6 שנים ולקבעה כשומת הפסד, במקום שומת שבח אינפלציוני (אמנם פטור ממס) כפי שהוצאה בזמנו.
בתזכיר חקיקה שהופץ השבוע לתגובות הציבור מועלית כוונת חקיקה להקלת סחירות זכויות מיסוי בעניין תמ"א 38 (שיפוץ וחיזוק או במסלול הריסה ובנייה חדשה) וכן בעניין פינוי ובינוי.
ביום 26.12.2017 ניתן פס"ד של ועדת הערר בעניין עמותת מדורגי הנחל. עניינו של הפסק: האם יש לראות ביחידי העמותה כרוכשי דירות מוגמרות, כמצוות החוק בעניין "קבוצת רכישה", או שמא כתוואי החוזי בפועל - כרוכשי קרקע, ומזמיני שרותי בניה לבניית דירות.
ביום 21.12.2017 ניתן פס"ד של וועדת הערר בעניין איירפורט סיטי (ו"ע 19416-10-15), (להלן - העוררת). עיקר הדיון נסב בשאלה, האם רכישת יתרת זכויות חכירה במקרקעין, ומימוש אופציה להארכת תקופת החכירה (אופציה שהייתה ברשות המוכר), חייבת במס רכישה רק בגין התשלום למוכר או גם בגין שווי עסקת האופציה (שאכן מומשה).
ביום 14.12.2017 התקבל פה אחד פסק דינו של ביהמ"ש העליון בארבעה ערעורים שונים (ע"א 74/15 גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ, ע"א 1346/15 מליסרון בע"מ, ע"א 6219/15 אלדר נכסים בע"מ וע"א 8715/15 סגל תרצה ורויכמן חנני) שעניינם אחד - אופן מיסוי עסקאות למכירתם של מרכזי קניות או העברת מניות בחברות שבבעלותם מרכזי קניות.
בעוד כשבועיים תגיע לה שנת 2018. ומה היא טומנת בחובה בעניין חוק מיסוי מקרקעין? נזכיר כמה מן החשובים שבין השינויים, ובעיקר בתחום דירות המגורים: • חישוב המס הליניארי - כזכור החל מיום 1.1.2014 בוטל הפטור של "אחת לארבע שנים". במקומו הגיע "יצור חדש" - "החישוב הליניארי".
ביום ניתן פס"ד של ועדת הערר בעניין שוורץ וסלם יעקב בע"מ (ו"ע 2485-01-16 ועוד). עיקר הפסק נסוב סביב שווי המכירה/הרכישה בעסקת הקומבינציה - כאשר שמאי הצדדים הסכימו שיש בעיה עם השוואות של שווי קרקע דומה, ונקבע כי שווי העסקה יקבע לפי שווי שרותי הבניה שניתנו. נזכיר כי עסקת קומבינציה "רגילה" הינה מכר חלקי בו בתמורה להעברת חלק מזכויות המקרקעין של הבעלים
כידוע, חוק עידוד השקעות הון, כשמו - מיועד לעודד השקעות בישראל. בין השאר בפרק שביעי 1 מעודד המחוקק בחקיקה פיסקאלית מטיבה, עידוד בניית בניינים להשכרת דירות מגורים. הפרק חל על חברות ויחידים. שיעור המס שיחול על יחיד שיבנה בניין להשכרה (כיום, לפחות 6 דירות מגורים, שמחציתן יושכרו לתקופה של
ביום 27.9.2017 ניתן פס"ד וועדת הערר בעניין מירה אריאל ואחיה צחי לוינשטיין (ו"ע 44028-01-16). הנושא העיקרי שנדון בפסק האם פטור ממס שבח במכירת מגורים, המוגבל כיום לתקרה של כ-4.5 מליון ₪ מתייחס לדירה הנמכרת, או לכל מוכר בה. עיקר פרטי המקרה כך הם: העוררים שניים משלושה אחים, שירשו דירת הוריהם, אשר בפטירתם היתה להם דירה אחת
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה