מבזקי מס

מיסוי מקרקעין

כידוע חוק מיסוי מקרקעין מטיל תקופת צינון של מספר שנים הנדרשת לצורך קבלת פטור ממס שבח במכר דירת מגורים על ידי מי שקיבל הדירה או מקורותיה במתנה. תקופת צינון הנדרשת משתנה כפונקציה של קרבת מקבל המתנה לנותנה, גילו
כידוע חוק מיסוי מקרקעין מטיל תקופת צינון של מספר שנים הנדרשת לצורך קבלת פטור ממס שבח במכר דירת מגורים על ידי מי שקיבל הדירה או מקורותיה במתנה. תקופת צינון הנדרשת משתנה כפונקציה של קרבת מקבל המתנה לנותנה, גילו
בתיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין שתחולתו כידוע מיום 7.11.2001 נקבע, כי מיום זה ואילך הקצאת מניות בתאגיד, אף אם הינו איגוד מקרקעין, ואשר עומדת במספר תנאים, לא תיכלל יותר בגדר פעולה באיגוד.
בתיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין שתחולתו כידוע מיום 7.11.2001 נקבע, כי מיום זה ואילך הקצאת מניות בתאגיד, אף אם הינו איגוד מקרקעין, ואשר עומדת במספר תנאים, לא תיכלל יותר בגדר פעולה באיגוד.
בהמשך למבזק מס הקודם (מס' 110) , להלן טבלה המרכזת את התחולות ומדרג שינוי החקיקה בעניין שינוי ותיקון סעיפי 71 ו- 71א לחוק מיסוי מקרקעין, וסעיף 93 לפקודת מס הכנסה
בתיקון מס' 55 לחוק מיסוי מקרקעין בוצעו בין היתר תיקוני חקיקה מהותיים בהוראות המיסוי של פרוק איגודים אשר להם זכויות במקרקעין, זאת באמצעות הוספת סעיף 71א ושינוי סעיף 71 לחוק, ושינוי סעיף 93 לפקודה
כידוע בהוראת שעה בתיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין, ניתנו הנחות מן המס המתחייב, כך שמכר זכות במקרקעין בתקופה 7.11.2001 -31.12.2002 יעניק הנחה בשיעור של 20% מן המס המתבקש,
כזכור בהלכת רון קלס ( ע"א 900/01 ) אשר נקבעה בפסק דינו של ביהמ"ש העליון נקבע כי אף שנקבעה בסעיף 66(ד) בפקודה,,חזקה לקיומה של תלות בהכנסת שני בני זוג אשר מקורה בחברה אשר לבן הזוג האחד 10% או יותר מהזכויות בה,
לאחרונה נתבקשנו לברר את עמדת רשות המסים בישראל בהקשר למכירת מניות באיגוד מקרקעין שבבעלותו מספר נכסי מקרקעין
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה