מבזקי מס

מיסוי מקרקעין

בתיקון מס' 55 לחוק מיסוי מקרקעין בוצעו בין היתר תיקוני חקיקה מהותיים בהוראות המיסוי של פרוק איגודים אשר להם זכויות במקרקעין, זאת באמצעות הוספת סעיף 71א ושינוי סעיף 71 לחוק, ושינוי סעיף 93 לפקודה
כידוע בהוראת שעה בתיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין, ניתנו הנחות מן המס המתחייב, כך שמכר זכות במקרקעין בתקופה 7.11.2001 -31.12.2002 יעניק הנחה בשיעור של 20% מן המס המתבקש,
כזכור בהלכת רון קלס ( ע"א 900/01 ) אשר נקבעה בפסק דינו של ביהמ"ש העליון נקבע כי אף שנקבעה בסעיף 66(ד) בפקודה,,חזקה לקיומה של תלות בהכנסת שני בני זוג אשר מקורה בחברה אשר לבן הזוג האחד 10% או יותר מהזכויות בה,
לאחרונה נתבקשנו לברר את עמדת רשות המסים בישראל בהקשר למכירת מניות באיגוד מקרקעין שבבעלותו מספר נכסי מקרקעין
תקנה 20 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) התשל"ה – 1974 (להלן: "התקנה") קובעת כי: "במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל".
רבים ממוכרי הדירות הפרטיות בישראל מבקשים פטור ממס שבח לדירת מגורים בעת המכירה, זאת על אף שבמקרים לא מעטים לא נצמח כל שבח בעסקת המכר
תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין שתוקפו מיום 7.11.2001 קבע בהקשר לסעיף 48א(ד) לחוק מיסוי מקרקעין כי החל משנת 2005 ייוסף 1% בכל שנה לשיעורי המס המוקלים עד לשיעור מרבי של 25%
חוק מיסוי מקרקעין לאחר תיקון 50 מיום 7.11.2001 קבע כי הקצאת זכויות באיגוד מקרקעין לא תיחשב כאירוע מס בהתקיים תנאים מסוימים
לאחרונה גילתה נציבות מס הכנסה את עמדתה החדשה, כי בניגוד לעמדתה המוצהרת בעבר (המופיעה בקובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה - החבק), הכנסה משבח מקרקעין לא תיחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה.
לאחרונה קבלה בחלקה ועדת ערר למס שבח שבבית המשפט המחוזי בת"א את עמדת דלויט טוש ישראל (משרד רו"ח ברייטמן אלמגור) וקבעה כי שכירת 48 מקומות חניה המאפשרים חניה במתחם החניה במקומות בלתי מסומנים
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה