מבזקי מס

מיסוי מקרקעין

משילוב הוראת השעה בחוק מיסוי מקרקעין, הקובעת הנחה מן המס החל בעתיד, בעת מכירת המקרקעין שנרכשו בתקופה הקובעת (הנחה בשיעור 20% לנכסים שנרכשו החל מיום 7.11.2001 ועד 31.12.2002,
פרק חמישי 3 לחוק מיסוי מקרקעין סעיפים 49י"א עד 49י"ח דנים בחילוף זכויות במקרקעין. סעיף 49י"ב דן בהקשר לפטור ממס בחילוף זכויות בדירות מגורים. סעיף 49ט"ז קובע כי במכירת הזכות החלופית
תיקון 55 לחוק מיסוי מקרקעין קבע כי בפירוק איגוד מקרקעין אשר עונה לתנאים המנויים בסעיף ייתכן וינבע לבעל המניות "רווח נוסף".
תיקון 55 לחוק מיסוי מקרקעין קבע כי בפירוק איגוד מקרקעין אשר עונה לתנאים המנויים בסעיף ייתכן וינבע לבעל המניות "רווח נוסף".
הוראות סעיף 48א(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין קובעות בין היתר כי יחיד יהיה חייב על השבח הראלי שנצמח עד ל- 7.11.2001 ( חלוקה ליניארית) בשיעור המס הגבוה ביותר הנקוב בסעיף 121.
כידוע חוק מיסוי מקרקעין מטיל תקופת צינון של מספר שנים הנדרשת לצורך קבלת פטור ממס שבח במכר דירת מגורים על ידי מי שקיבל הדירה או מקורותיה במתנה. תקופת צינון הנדרשת משתנה כפונקציה של קרבת מקבל המתנה לנותנה, גילו
כידוע חוק מיסוי מקרקעין מטיל תקופת צינון של מספר שנים הנדרשת לצורך קבלת פטור ממס שבח במכר דירת מגורים על ידי מי שקיבל הדירה או מקורותיה במתנה. תקופת צינון הנדרשת משתנה כפונקציה של קרבת מקבל המתנה לנותנה, גילו
בתיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין שתחולתו כידוע מיום 7.11.2001 נקבע, כי מיום זה ואילך הקצאת מניות בתאגיד, אף אם הינו איגוד מקרקעין, ואשר עומדת במספר תנאים, לא תיכלל יותר בגדר פעולה באיגוד.
בתיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין שתחולתו כידוע מיום 7.11.2001 נקבע, כי מיום זה ואילך הקצאת מניות בתאגיד, אף אם הינו איגוד מקרקעין, ואשר עומדת במספר תנאים, לא תיכלל יותר בגדר פעולה באיגוד.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה