מבזקי מס

גילוי מרצון ונאמנויות

בעבר, בת"פ 2077/06, מדינת ישראל נ' אליהו אריש ואח', נדונה השאלה : האם טלפון סלולארי הינו בגדר "מחשב" לעניין התנאים הנדרשים לתפישתו ולחיפוש בתוכנו?
בעבר, בת"פ 2077/06, מדינת ישראל נ' אליהו אריש ואח', נדונה השאלה : האם טלפון סלולארי הינו בגדר "מחשב" לעניין התנאים הנדרשים לתפישתו ולחיפוש בתוכנו?
בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים (עע"ם 398/07) פסק כי מכאן ואילך רשות המיסים (להלן - הרשות) חייבת לפרסם את שמות משלמי כופר כסף.
בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים, קבע, בניגוד להלכה שהייתה קיימת, כי נסיבות אישיות מהוות שיקול להטלת העונש בעבירות כלכליות.
כפי שציינו במבזקים הקודמים בנושא, הרי יתכנו מצבים בהם עובדי רשות המיסים יגיעו לנישום בכדי לקבל או לתפוס מסמכים בהסכמה או מכוח סעיפי החוק השונים.
אחת האפשרויות לתפיסת מסמכים בהליך הפלילי יכולה לעשות כמו בהליך האזרחי – בהסכמה. יודגש כבר כאן, מצב בו מציעים או מבקשים החוקרים מהנישום/החשוד, לבצע "חיפוש בהסכמה".
הנישום – פלוני אלמוני, קיבל הזמנה לדיון/בירור. בהזמנה החתומה על ידי מפקח מס הכנסה נכתב : "בתוקף סמכותי לפי סעיפים 135 ו – 151 לפקודה הנך מתבקש לסור למשרדי אל מר 'מפקח בכיר' ... לדיון על ההכנסה לשנת 2004-2006 ... נא להביא עמך
כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם, רשאי פקיד השומה, על-פי סעיף 135(1) לפקודה, לדרוש הבאתם לשם בדיקה של פנקסים, מסמכים ותעודות שראה בהם צורך, ועל פי סעיף 135(3) לפקודה
כזכור תחולת ההוראה בדבר חובת דווח על תכנוני מס חייבי דווח הנה כהוראת שעה לשנים 2007 – 2009 ולפיכך עולה סוגיה זו במשנה תוקף לגבי דוחות המס אשר נערכים ומוגשים בימים אלו לרשות המסים
במבזק מס מס' 228, ציינו את החלטת בג"ץ (7393/07) בעתירה שעניינה גילוי מרצון. העותרים, לטענתם, ביצעו הליך של גילוי מרצון. אולם, ברשות המיסים חשבו אחרת וקבעו כי הגילוי אינו עומד בתנאי הוראות הנוהל
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה