מבזקי מס

גילוי מרצון ונאמנויות

לאחרונה פרסמה מחלקת הייעוץ והחקיקה של משרד המשפטים תזכיר חוק בעניין תיקון חוק העונשין (להלן: "התזכיר"), כך שיחיל איסור מתן שוחד לעובד ציבור זר: חוק העונשין (תיקון – מתן שוחד לעובד ציבור זר), התשס"ח 2008.
לאחרונה פרסמה מחלקת הייעוץ והחקיקה של משרד המשפטים תזכיר חוק בעניין תיקון חוק העונשין (להלן: "התזכיר"), כך שיחיל איסור מתן שוחד לעובד ציבור זר: חוק העונשין (תיקון – מתן שוחד לעובד ציבור זר), התשס"ח 2008.
בסוגיית חשבוניות פיקטיביות זוכו בעבר בביהמ"ש השלום, ה"ה לוי שלמה ולוי יוסף מי שהיו המנהלים הפעילים בשתי חברות העוסקות באספקת שירותי ניקיון ותחזוקה לגופים שונים (להלן: "י.א.מ."),
בסוגיית חשבוניות פיקטיביות זוכו בעבר בביהמ"ש השלום, ה"ה לוי שלמה ולוי יוסף מי שהיו המנהלים הפעילים בשתי חברות העוסקות באספקת שירותי ניקיון ותחזוקה לגופים שונים (להלן: "י.א.מ."),
ביום 27.4.2008, גזר כב' השופט ירון לוי את דינו של עו"ד יעקב קרקובר – שנתיים מאסר בפועל, שנה מאסר על תנאי וקנס בסך של 240,000 ₪, וזאת בשל עבירותיו על פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעין.
ביום 27.4.2008, גזר כב' השופט ירון לוי את דינו של עו"ד יעקב קרקובר – שנתיים מאסר בפועל, שנה מאסר על תנאי וקנס בסך של 240,000 ₪, וזאת בשל עבירותיו על פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעין.
רשות המיסים פרסמה לפני מספר ימים חלק מהחלטות ועדות הכופר אשר נתקבלו במחצית השנייה של שנת 2007.כידוע, רשאי המנהל להטיל כופר כחלופה להגשת כתב אישום שסופו יכול להיות בהרשעה או בזיכוי.
ביום 31.12.2007, הכריע כב' השופט דן מור בשאלה האם הנאשמים אכן רכשו חשבוניות מס כוזבות וקיזזו מס תשומות על פיהן (ת"פ 3523/05 מ"י נ' סבקו אלכסנדר (להלן: "נאשם 1"); ארקדי וינשטיין (להלן: "נאשם 2"); חב' א.ע. מרום אבן ושיש ועבודות גמר בע"מ (להלן:"נאשמת 3") ויעקב ברלינסקי (להלן: "נאשם 4").
ביום 31.12.2007, הכריע כב' השופט דן מור בשאלה האם הנאשמים אכן רכשו חשבוניות מס כוזבות וקיזזו מס תשומות על פיהן (ת"פ 3523/05 מ"י נ' סבקו אלכסנדר (להלן: "נאשם 1"); ארקדי וינשטיין (להלן: "נאשם 2"); חב' א.ע. מרום אבן ושיש ועבודות גמר בע"מ (להלן:"נאשמת 3") ויעקב ברלינסקי (להלן: "נאשם 4").
לפני מספר ימים, ניתנה הכרעת הדין בפרשה (מדינת ישראל נ' מרדכי כבירי ת"פ 2587/06), אשר דנה, בין היתר בשאלת הרצת מניות בכוונה להתחמק ממס (עבירה לפי סעיף 220(5) לפקודה) ובנוסף יצירת הלוואה במטרה להתחמק ממס.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה