מבזקי מס

גילוי מרצון ונאמנויות

ליחסי הכוחות והגומלין של ההליך הפלילי וההליך האזרחי היבטים רבים, דוגמת ההשלכות של הרשעה בהליך פלילי על ההליך השומתי - אזרחי או זיכוי בהליך פלילי והשפעתו, אם בכלל, על ההליך האזרחי
ליחסי הכוחות והגומלין של ההליך הפלילי וההליך האזרחי היבטים רבים, דוגמת ההשלכות של הרשעה בהליך פלילי על ההליך השומתי - אזרחי או זיכוי בהליך פלילי והשפעתו, אם בכלל, על ההליך האזרחי
סעיף 98(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: החוק) הוסף במסגרת תיקון 52, קובע חובת שמירת מסמכים וסנקציה עונשית כנגד מי שלא ממלא חובה זו. עפ"י הסעיף "מי שהשמיד או הסתיר מסמכים שיש להם ערך לענין חישוב השומה, דינו מאסר שנה או קנס
סעיף 98(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: החוק) הוסף במסגרת תיקון 52, קובע חובת שמירת מסמכים וסנקציה עונשית כנגד מי שלא ממלא חובה זו. עפ"י הסעיף "מי שהשמיד או הסתיר מסמכים שיש להם ערך לענין חישוב השומה, דינו מאסר שנה או קנס
בשבועות הקרובים נסקור בפניכם את סוגיית "החקירה האזרחית" לצד זו הפלילית שבחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), עובר ולאחר תיקון 52 לו (להלן: "תיקון 52"), תגיות:
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה