מבזק מס מספר 10 - 

מיסוי ישראלי  9.2.2003

השקעה בחברה שקופה בהון ובהלוואות בעלים, כדי שהעלות לא תיפגע בגובה הפסדים שיוחסו לבעל המניות - 9.2.2003

על פי סעיף 64א1(ב)(8)(ג), במכירת מניות בחברה שקופה יוקטן מעלות המניות המתואמת סכום ההפסדים "נטו" אשר יוחסו לבעל המניות עד לגובה המחיר המקורי המתואם, כך שרווח ההון יגדל בסכום זה.

לאור האמור לעיל, יש לבחון את האפשרות להשקיע בחברה בשני אפיקים – הון מניות והלוואת בעלים, כך שעלות ה"השקעה" באפיק "הלוואת בעלים" לא "תיפגע". השקעה בהלוואת בעלים, שאיננה צמודה ואינה נושאת ריבית ("שטר הון") אף תניב סכום אינפלציוני נוסף בעת המכירה, במידה ויתקיימו התנאים המנויים בסעיף 94א' לפקודה.

בכל מקרה יש לזכור כי עדיין לא נאמרה "המילה האחרונה" בנושא החקיקה בהקשר לחברה שקופה, וכי כניסתו לתוקף של סעיף 64א1 מותנה בקביעת כללים ותקנות על ידי שר האוצר, אשר ניתנה לו בהקשר זה, סמכות "חקיקתית" רחבה.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה