מבזק מס מספר 10 - 

מיסוי ישראלי  9.2.2003

זהירות השכרת מוניטין – פס"ד פרידלנד קובע – לא ניתן למכור מוניטין במנותק מן העסק - 9.2.2003

כחלק מההערכות לרפורמה במס, בשילוב עם ביטול התקרות בביטוח לאומי, העמידו בעלי מקצועות חופשיים את המוניטין שצברו בתחום עיסוקם לרשות החברה, תוך כוונה למכירת המוניטין לחברה במועד מאוחר יותר, שבו ייקבעו כללים לגבי הפחתת המוניטין. מכירה כאמור תביא להקלת מס  משמעותית, ובתקופת הביניים יושכרו המוניטין לחברה. ההכנסה מהשכרת המוניטין תיחשב הכנסה פסיבית, שבתנאים מסוימים לא תהא חייבת בדמי ביטוח לאומי.

בפסק דין שניתן לאחרונה בעניין פרידלנד שמואל (עמ"ה 1036/00), בו נמכרו מוניטין עסקיים לחברה בבעלות היחיד כשלש שנים מאוחר ממועד העברת הפעילות לחברה, קבע בית המשפט כי לא ניתן למכור מוניטין עסקיים במנותק מן העסק, וכי המוניטין עבר בפועל לחברה יחד עם שאר הנכסים, במועד העברת הפעילות.

 

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה