מבזק מס מספר 462 - 

מיסוי בינלאומי  16.8.2012

תמריצי מיסוי במדינות חוץ, גורמים להחלת חנ"ז על הכנסות שונות - 16.8.2012

במדינות רבות ניתנים תמריצי מס בענפים שונים, ובפרט בענפי ההיי-טק. כך לדוגמה, מדינות שונות באירופה מעניקות הטבות מס לחברות בעלות קניין רוחני, בדרך של הענקת הקלות מס על ההכנסות שמניב הקניין הרוחני – תמלוגים ורווחי הון, ונדגים:

החל משנת המס 2013 ובאופן הדרגתי,  יכנס לתוקפו ה- "patent box"  הבריטי המאפשר לחברה בעלת פטנט רשום ליהנות ממס מופחת בשיעור של 10% בלבד, במקום שיעור מס החברות הרגיל המגיע לכדי 23% (בשנת 2013). במקרה כאמור, על הכנסות מתמלוגים הכפופות למס בשיעור של 10% בלבד, עשוי לחול משטר החנ"ז הישראלי מכוח סעיף 75ב לפקודה, ככל שהפעילות מניבת ההכנסה אינה מגיעה לכדי עסק.

לוקסמבורג מנהיגה אף היא הטבת מס דומה ("Intellectual property regime"), בדרך של הוצאה מבסיס המס של 80% מההכנסה החייבת, כך ששיעור המס האפקטיבי (בעיר לוקסמבורג) הינו כ- 5.8% במקום שיעור מס החברות הרגיל המגיע לכדי 28.8%. גם במקרה זה עשוי לחול משטר החנ"ז הישראלי ככל שהפעילות מניבת ההכנסה אינה מגיעה לכדי עסק (על מלוא ההכנסות, לרבות 20% מההכנסות הכפופים למס בשיעור העולה על 20% ולכן לכאורה אינם כפופים להוראות החנ"ז, בשל אופן חישוב "שיעור המס החל" כהגדרתו בסעיף 75ב לפקודה).

גם בהולנד מונהג זמן רב משטר מס מקל לחברות היי-טק על הכנסות מוטבות שמקורן בקניין רוחני, בתנאים מסוימים ("innovation box"). ואולם, להבדיל ממשטרי המס הבריטי והלוקסמבורגי, הולנד מעניקה את ההטבה בדרך ניכוי רעיוני ממס בשיעור של 80% מההכנסה החייבת.

לדעתנו, במקרה של הולנד ולוקסמבורג, ניתן לטעון שלא יחולו הוראות החנ"ז הישראלי על אף משטר המס המיטיב כמפורט לעיל, בשל כך שככל שמדובר במדינה
גומלת (מדינת אמנה), סכום הרווחים אותם רואים
כמחולקים לפי הוראות החנ"ז, נגזר מדיני המס באותה מדינה גומלת.

נציין שלעמדת רשות המסים, כפי שהובעה בחוזרים מס' 5/03 ו- 13/11, בעניין ההכנסות הפטורות או אלו שאינן בבסיס המס, היא שהכנסות אלו ייכללו בחישוב הרווחים האמורים.

 

 

לפרטים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי ולרו"ח (משפטן) אייל סנדו ממשרדנו.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה