מבזק מס מספר 497 - 

מיסוי מקרקעין  9.5.2013

הצעת האוצר לשינויים מרחיקי לכת בתחום מיסוי מקרקעין - 9.5.2013

הרינו להביא לידיעתכם מספר נקודות חשובות לשינויים בחוק מיסוי מקרקעין, כפי שמופיעות בהצעת האוצר לתוכנית הכלכלית שפורסמה השבוע. כמובן מדובר בהצעת חוק בלבד ויתכנו שינויים עד לגיבושו הסופי של החוק.

  1. מס שבח מקרקעין – מוצע לבטל את הפטור ממס שבח לדירת מגורים נוספת אחת ל-4 שנים, הקבוע בסעיף 49ב(1) לחוק. וזאת ע"י הטלת מס בשיעור של 25% מהשבח במכירת כל דירת מגורים שאינה "דירה יחידה" – החל מיום 01/01/2014, כאשר המס שיוטל בגין השבח יהיה לינארי באופן שבו השבח שייוחס לתקופה שעד לתאריך זה היה פטור וייקבעו הוראות מעבר לגבי מכירת דירות שנרכשו לפני תחילתו של התיקון המוצע.
  2. סעיף 49ב(2) יתוקן ויבוטל התנאי הדורש, לצורך מתן הפטור, כי ב-4 שנים שקדמו למכירה לא הייתה למוכר בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת וכן יתאפשר ניצול הפטור שבסעיף גם במכירת חלק מדירה הקטן מ-25% וכן דירה שהושכרה בשכירות מוגנת לפני יום 1 בינואר 1997. עם זאת, יווסף תנאי הדורש החזקה בדירה לפחות 18 חודשים לצורך ניצול הפטור שבסעיף.
  3. בנוסף, מציע האוצר לתקן את הפטור החד פעמי הקיים בסעיף 49ה לחוק שיינתן מעתה רק לתא משפחתי שלו 2 דירות בלבד, כך שהדירה החלופית תהא לאחר המכירה דירתו היחידה וכן להאריך את תקופת הצינון בהעברה בין קרובים הקבועה בסעיף 49ו לחוק.
  4. מס שבח מקרקעין לתושבי חוץ – מוצע לבטל אותו גם במכירת דירת מגורים יחידה באופן לינארי וכן לבטל את הטבת מס הרכישה הניתנת בגין רכישת "דירה יחידה" לתושבי חוץ. עם זאת, יקבעו הוראות מיוחדות לגבי תושב חוץ שרכש דירת מגורים ולאחר מכן עלה לישראל.
  5. מוצע לקבוע מיסוי הן במכירה והן ברכישה של דירות יוקרה, כך שגם מכירת דירה יחידה, אשר שווי מכירתה עולה על 5 מיליון ₪, לא תהנה מפטור מלא, אלא יבוצע פיצול של השבח, באופן שבו הפטור הקבוע במכירה לא יחול בגין אותו חלק מהתמורה העולה על 5 מיליון.  כמו כן, תיקבע מדרגה נוספת של 8% מס רכישה בגין רכישת דירות יוקרה בסכום העולה על 5 מיליון ₪.
  6. ביטול מדרגת מס הרכישה הראשונה בשיעור 0% גם ברכישת "דירה יחידה",  למי שבעבר הייתה רשומה על שמו דירת מגורים אחרת וקביעת שיעור של 3.5% כמדרגה ראשונה במקרה זה.
  7. צמצום הפטור הניתן למתנות בין קרובים לפי סעיף 62 לחוק, כך שיחול רק מעתה רק כאשר המתנה הינה בין בני זוג, צאצאים או הורים והורי- הורים.
  8. מוצע כי בניגוד למצב כיום, הקצאת מניות באיגוד מקרקעין תיחשב כפעולה באיגוד , ומשכך תחויב במס רכישה.
  9. כמו כן מציע האוצר לשנות את יום הרכישה בעסקאות קומבינציה, את תחולת הפטור בעסקאות פינוי בינוי ולהחזיר את חובת תשלום המקדמה שבוטלה בתיקון 72 לחוק.

עוד על מס שבח:

>>הרפורמה בדירות מגורים, נקודות חשובות בהוראת ביצוע שנתפרסמה
>>תזכיר הצעת חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין – מקדמת מס שבח

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) אהרון צ'יסמדיה ממשרדנו – עד לאחרונה מנהל תחום קבלנים ונדל"ן בחטיבה המקצועית ברשות המיסים.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה