מבזק מס מספר 5 - 

מיסוי ישראלי  6.1.2003

שיעורי מס מופחתים על ני"ע זרים עד 31.12.2006 למי שהגיע לגיל 60 בין 2003-2006 - 6.1.2003

בתיקון מס' 1 לתיקון 132 לפקודת מס הכנסה נוסף סעיף 14(ב1) לפקודה, לפיו, בתנאים מסוימים יינתנו הקלות במס לעולים, חדשים וותיקים, על רווח ותשואה מניירות ערך זרים. על פי האמור בסעיף, למרות ששיעורי המס בגין רווח ותשואה על ניירות ערך זרים עד תום שנת 2006 יהיו 35%, הרי ש"יחיד מוטב" כהגדרתו בסעיף, לא יצטרך להמתין לשנת 2007 ושיעורי המס לגביו ישונו כבר ב- 1.1.2003. דהיינו, בעניינו של "יחיד מוטב" כאמור, על דיבידנד בגין ני"ע זרים יוטל מס בשיעור של 25%, ואילו על ריבית ורווח הון יוטל מס בשיעור של 15%. "יחיד מוטב" הינו יחיד, שעלה לישראל לראשונה, ושאינו זכאי לפטור ממס על הכנסתו מני"ע זר, ושמתקיים בו אחד מתנאי הסעיף, לרבות מי שהיה בן 60 לאחר 1.1.2003.

דהיינו, כל מי שעלה אי פעם לישראל, ונולד בין השנים 1.1.1943 – 1.1.1947, יוכל ליהנות משיעורי המס המופחתים בהקשר לתשואה ורווח הון על ני"ע זרים כבר בשנת הגיעו לגיל 60.

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה